‘Ook al vinden ze me irritant, ik blijf mijn punt maken’

‘Ook al vinden ze me irritant, ik blijf mijn punt maken’

Goede onderlinge verhoudingen maken het raadswerk prettig en de raad slagvaardig, zegt Bernette Sieben, raadslid in Coevorden. Ook met goede omgangsvormen kun je nog steeds een kritisch raadslid zijn en het college controleren. 

‘Wat ik prettig vind in de raad is dat de persoonlijke verhoudingen goed zijn, we hebben hier absoluut geen vechtraad. Als oppositie mag je best ergens tegenaan schoppen, het is onze rol om vragen te stellen, te controleren, kritisch te zijn en zaken op te halen uit de samenleving. Maar je wil als fractie ook zaken voor elkaar krijgen en daar heb je andere raadsleden voor nodig.

Geschrapt

Zoals voor de motie over de herziening van de gemeentelijke woonvisie die ik indiende namens onze fractie. Oorspronkelijk stond daarin dat er 650 geplande woningen geschrapt werden, gedeprogrammeerd zoals dat heet, vanwege vergrijzing en krimp in de regio. Hier moet je niet wonen, dat was de onderliggende boodschap.

Meeliften

Dat kan toch veel positiever? De woningmarkt trok net weer iets aan, veel mensen uit het westen kwamen naar dit deel van het land, mede door de pandemie. Laten we meeliften op die tendens en een positief beeld schetsen van de gemeente, stelde ik voor. Hier is ruimte en groen, er is goed onderwijs, we hebben een prachtige stad en mooie dorpen in de omgeving. Als je hier kan wonen, kun je er ook werken, want er zijn banen genoeg.

Eerst heb ik hierover gesproken met de wethouder, daarna heb ik het onderwerp aangekaart bij de coalitie. Een positieve benadering, daar stond iedereen achter. De motie die we indienden om de woonvisie aan te passen en uit te gaan van de aanzwellende woningmarkt genoot brede steun. Ik zie dit als het hoogtepunt van mijn raadslidmaatschap.

Drie tips voor raadsleden

  • Laat je zoveel mogelijk informeren en bijstaan door ambtenaren, die weten veel. Ze zijn altijd bereid om uitleg te geven en te helpen, maak daarvan gebruik als raadslid. Probeer niet alles zelf uit te vinden, dat kost zoveel tijd.
  • Praat met mensen, of ze nu van de oppositie of de coalitie zijn of van buiten de raad. Wil je iets geregeld krijgen, dan moet je lobbyen voor draagvlak. Het is de charme van het raadswerk, om te horen hoe mensen denken over onderwerpen waarvoor jij je als raadslid inzet.
  • Ken je prioriteiten, weet wat belangrijk is en wat kan wachten tot later. Je kan niet alles doen, concentreer je op onderwerpen waar je iets mee hebt, dan scheelt het veel tijd om in te lezen en maak je het raadswerk ook leuk voor jezelf.

Het hele interview is te lezen in de digitale versie van de nieuwe Opleidingengids

Teruglezen

De eerdere interviews in deze reeks gesprekken uit de Opleidingengids:

Michel Engelsman: ‘In de regio is het belang van jouw gemeente niet altijd helder’

Has Bakker: ‘Als raadslid beslis ik mee over anderhalf miljard euro’

Sophie Heesen: 'Zo ontdekte ik hoe je zaken geregeld krijgt’

Jan Dirk Pruim: ‘Niet de democratie regeert maar de elite’ 

Meer informatie

Het is van groot belang dat de raad op een goede manier gebruik maakt van hulptroepen. Om gemeenteraden te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangrijkste stappen bij aanvang van een nieuwe raadsperiode op een rij gezet in negen raadstegels

Raadsleden die geen lid zijn kunnen de Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanvragen door een mail te sturen aan: info@raadsleden.nl. 

Meer informatie over leren en opleidingen zie ook de Opleidingenpagina.