Ook ondersteuningsplan voor Statenleden

Ook ondersteuningsplan voor Statenleden

Statenleden hebben behoefte aan ondersteuning en een hogere vergoeding, evenals raadsleden. De belangenkoepel van de provincies, het Interprovinciaal Overleg heeft daarom het verzoek ingediend bij minister Plasterk om een actieplan voor ondersteuning te maken voor Statenleden, zoals dat ook is gepresenteerd voor raadsleden.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken maakte vorige week bekend dat hij met een actieplan komt om raadsleden beter te ondersteunen in het raadswerk. De provincies willen een variant daarvan voor Statenleden. Het actieplan voor Statenleden moet ingaan op de manier waarop Statenleden zich kunnen organiseren, professionalisering van Statenleden en mogelijkheden voor een digitaal platform.

Statenleden hebben volgens het IPO behoefte aan een hogere statenvergoeding en meer ondersteuning. Het IPO schrijft over het statenwerk dat de meeste Statenleden het statenlidmaatschap naast hun reguliere baan doen, terwijl er wel steeds meer verantwoordelijkheid en tijd bij komt kijken. Daarom wil het IPO in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een actieplan opstellen.

Actieplan raadsleden

Bij het actieplan voor raadsleden staat voorop dat de werkdruk onder raadsleden verlicht moet worden. Er wordt verder gekeken naar een hogere vergoeding voor raadsleden, bijscholing van raadsleden en een verlofregeling. Meer over het actieplan voor raadsleden is te lezen via deze link.