Openbaar register voor giften aan raadsleden

Openbaar register voor giften aan raadsleden

Gemeenteraden wordt opgeroepen om een openbaar giftenregister aan te houden. Dat kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen in de democratie. In zo’n register kunnen raadsleden alle giften die zij ontvangen (laten) registreren.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daartoe een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag opgesteld die door gemeenteraden kunnen worden gebruikt om op hun gemeentelijke website een giftenregister in te richten. ze motie wordt onder de aandacht van gemeenteraden gebracht.

Integriteit

Voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft dit zaterdagavond in het radioprogramma “Met het Oog op Morgen” bekend gemaakt. “Openbaarheid over giften is belangrijk om het vertrouwen in gemeenteraden en democratie te vergroten”.

Transparency International

Aanleiding hiertoe is een verzoek van Transparency International aan gemeenten en gemeenteraden om meer aandacht te geven aan de openbaarheid over giften en nevenfuncties in het lokaal bestuur.

Ondermijning

Volgens Transparency International staat de integriteit in de politiek onder druk. Zo blijkt dat de verwevenheid tussen overheid en onderwereld steeds groter wordt. Ook is er te weinig aandacht voor integriteit. Bovendien is gebleken dat het bijhouden van een giftenregister veelal niet wordt uitgevoerd of niet publiek toegankelijk is.

Goed voorbeeld

De gemeente Almere is volgens Transparency International een goed voorbeeld hoe gemeenten en gemeenteraden aandacht kunnen geven aan transparantie over giften. “In Almere is het heel duidelijk. Iedereen weet wat de regels zijn en het register wordt al jaren heel goed ingevuld. Echt een voorbeeld voor andere gemeenten”, aldus Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International afdeling Nederland.

Integriteit

Het bevorderen van de integriteit van het lokaal bestuur is onderwerp van debat in de Tweede Kamer, zie het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur en de antwoorden van het kabinet op vragen van de Kamer klik hier voor de nota naar aanleiding van het verslag.

Om in de gemeente spelregels voor integriteit vast te leggen, is er een handreiking integriteit van politieke ambtsdragers, gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en ook heeft de VNG een modelgedragscode integriteit beschikbaar gesteld.