Openbare orde en de raad

Openbare orde en de raad

De raad stelt kaders, maar voert zelf niet uit. Het beste voorbeeld van deze rolverdeling is de openbare orde. De burgemeester mag in zijn eentje de bevoegdheden toepassen die voortkomen uit de kaders van de gemeenteraad. Waar in dit stuk komt de raad voor?

Openbare orde is onzichtbaar als het er is. Het wordt pas zichtbaar bij een verstoring ervan. Het begrip openbare orde staat gelijk aan een gevoel van veiligheid en welbevinden. Het heeft te maken met het ordelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.

In de zesde juridische kennisclip legt Avelien Haan wat de rol van de raad is op het gebied van openbare orde. In de Juridische FAQ vind je antwoorden op de meest uiteenlopende juridische vragen.

Juridische kennisclips

Dit is de zesde van een reeks van acht kennisclips over juridische vraagstukken en dilemma's waar raadsleden mee te maken krijgen. 

  1. Belangenverstrengeling
  2. Het raadslid begrensd
  3. Raadslid als onderdeel van de gemeenteraad
  4. Bevoegdheden van de raad
  5. Raad als wetgever
  6. Raad en openbare orde
  7. Positie en instrumenten
  8. Instrumenten voor de raad en raadslid