Openingstijden winkels geen taak voor gemeenten

Openingstijden winkels geen taak voor gemeenten

De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat gemeenten niet zouden moeten bepalen of winkels op zondag geopend zijn. Winkeliers zouden dit zelf moeten bepalen. Dit blijkt uit het hoofdstuk ‘politieke opvattingen’ dat Henk van der Kolk van de Universiteit Twente heeft geschreven voor het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ waarin de opvattingen van Nederlanders over wat het gemeentebestuur zou moeten doen, zijn onderzocht. 

Meer dan 70 procent van de Nederlanders is het eens met de stelling dat in zijn/haar gemeente winkels zelf zouden moeten bepalen of ze op zondag open zijn. Ongeveer 20 procent heeft over deze stelling geen mening en iets meer dan 10 procent is het oneens of zeer oneens hiermee.

Naast deze stelling zijn er meerdere stellingen voorgelegd om te achterhalen welke opvattingen de Nederlanders hebben over de taken die het gemeentebestuur zou moeten uitvoeren.  Figuur 5.1 uit het rapport geeft deze opvattingen weer. De stellingen waarover de Nederlandse bevolking haar mening kon geven, zijn in dit figuur aan categorieën gekoppeld.

Uit het figuur blijkt dat de stellingen bij de categorieën ‘Kunst en cultuur’ en ‘Asielzoekers opvangen’ de meeste weerstand opriepen. 35 procent van de Nederlanders was het namelijk met de stellingen bij de twee categorieën oneens of zeer oneens terwijl minder dan 40 procent het eens of zeer eens hiermee was. Bij de categorie ‘Kunst en cultuur’ werd aan de Nederlanders gevraagd of gemeenten hierop zouden moeten bezuinigen, bij de categorie ‘Asielzoekers opvangen’ moesten zij hun mening geven over de stelling of hun gemeente asielzoekers al dan niet zou moeten opvangen.

Tegenprestatie voor bijstand gewenst

Wanneer men de opvattingen van de Nederlanders over andere terreinen bekijkt, ziet men dat deze zeer eensgezind zijn wat betreft de categorie ‘tegenprestatie’. Meer dan 60 procent van de  Nederlanders gaven aan het eens of zeer eens te zijn met de stelling of gemeenten zijn inwoners met een bijstandsuitkering een tegenprestatie moet vragen.
 
Het verschil in opvattingen over waar een gemeente wel of niet zou moeten handelen hangt vooral sterk samen met de opleiding die al dan niet is gevolgd. Zo vinden hoogopgeleiden bijvoorbeeld vaker dat hun gemeente asielzoekers moet opvangen dan laagopgeleiden. Ook de stedelijkheid van een gemeente is van invloed op wat men van een gemeentebestuur verwacht.

Invloed van opvattingen op samenstelling gemeenteraad

De opvattingen die Nederlanders hebben over de taken die de gemeenteraad moet uitvoeren, hebben weinig invloed op de samenstelling van de gemeenteraad. Tijdens lokale verkiezingen komen namelijk niet alle groepen in gelijke mate naar de stembus. Ook spelen niet alle opvattingen daarbij in gelijke mate een rol.

Meer informatie

Het rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link

Dit is het zesde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten: