Opleidingengids 2022 in teken van invloed van raadsleden

Opleidingengids 2022 in teken van invloed van raadsleden

De Opleidingengids 2022, staat in het teken van de invloed van raadsleden. De Opleidingengids 2022 omvat ook een Bijlage met een uitgebreid overzicht van trainingen en opleidingen voor raadsleden op alle onderwerpen en thema’s die van belang zijn om als raadslid een bijdrage te leveren om een sterke Raad te zijn.

Het eerste exemplaar van de Opleidingengids 2022 en bijlage werd zaterdag, tijdens de ALV Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, aanboden door voorzitter Hanneke Willemstein aan de raadsleden Sjaak Jenneskens (Horst aan de Maas), Frank Jan van Zutphen (Meijerijstad) en Bertus Kommeren (Loon op Zand).

Tips

De nieuwe Opleidingengids staat vol tips, verhalen en adviezen van raadsleden voor raadsleden. De Opleidingengids is speciaal ontwikkelt voor raadsleden om het raadswerk beter te doen en bevat alles wat je nodig hebt om een sterke raad te zijn. Deze editie staat dit jaar in invloed door raadsleden. De Opleidingengids bevat interviews met een tiental raadsleden, geeft een overzicht van wie en op welke invloed op raadsleden uitoefent en bevat twee grote interviews. Het ene is met de Amsterdamse hoogleraar Gerda van Dijk over de kunst van het raadslidmaatschap. Het andere interview is met het oudste raadslid van Nederland. Rinze Visser maakt zijn 11 lessen bekend, die hij in een halve eeuw heeft opgedaan in het raadswerk.

Bijlage

De Bijlage van de Opleidingengids 2022 geeft een overzicht van opleidingen en trainingen op tal van onderwerpen:

 • Volksvertegenwoordigende rol
  • Algemene vaardigheden
  • Gerichte vaardigheden voor raadsleden
  • Beheersing (social) media
  • Stijl van het raadslid
 • Omgangsvormen
  • Onderlinge verhoudingen
  • Debat en dialoog
  • Integriteit en bedreiging
 • Koers bepalen
  • Algemeen
  • Omgevingswet
  • Participatie
  • Financiën
 • Informatievoorziening
  • Algemeen
  • Ondersteuning
  • Grip op informatie
 • Raad als werkgever
 • Hulptroepen voor de raad
 • Raad in de regio
 • Veiligheid
 • Boegbeeld van de raad
 • Algemeen aanbod
  • Sturen
  • Coachen

Digitale leeromgeving

Op de leeromgeving zijn diverse handreikingen, filmpjes te vinden over alle onderwerpen die aan bod komen in de Opleidingengids. Tevens kunnen raadsleden sinds dit jaar een persoonlijk account aanmaken om persoonlijke voortgang bij te houden.

Meer informatie

De nieuwe Opleidingengids en de Bijlage met overzicht van trainingen en opleidingen wordt toegestuurd aan alle raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden die geen lid zijn, kunnen de Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanvragen, door een mail aan: info@raadsleden.nl of de gids via deze link te bekijken. 

Meer informatie over leren en opleidingen zie ook, de Opleidingenpagina op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.