Opleidingengids naar leden

Opleidingengids naar leden

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden krijgen een dezer dagen de Opleidingengids in hun postvakje of door de brievenbus. De opleidingengids biedt een overzicht van opleidingen voor tien competenties: communiceren, initiatief, omgevingsbewustzijn, onderhandelen, oordeelsvorming, overtuigingskracht, plannen en organiseren, samenwerken, coachen en sturend vermogen.

Sinds haar oprichting tien jaar geleden besteedt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aandacht aan het verbeteren van raadswerk. Er is onderzoek gedaan op welke gebieden er verdere opleiding gewenst is.  Dit resulteerde in de  genoemde tien competenties. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is zich ervan bewust dat de gids niet alle opleidingen voor competenties bevat die nodig zijn. Voor aanvullingen of tips, schroom niet te mailen naar info@raadsleden.nl.

Gemeentelijk budget

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft in de zomer van 2014 een nieuwe regeling afgekondigd die bepaalt dat ‘de kosten voor niet-partijpolitieke scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid’ door de gemeente wordt betaald. Deze regeling is onderdeel van de afspraken die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2014 heeft gemaakt, waardoor raadsleden, sindsdien ook recht hebben op een hogere vaste en gelijke onkostenvergoeding. Zie: http://www.raadsleden.nl/content/hogere-vaste-gelijke-onkostenvergoeding-voor-raadsleden.

Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier.