Oproep aan de raad: meer vrouwelijke wethouders

Oproep aan de raad: meer vrouwelijke wethouders

BUNNIK/DEN HAAG – Het percentage vrouwen in de gemeenteraad sinds de verkiezingen van 2014 ligt rond de 28 %. Het percentage vrouwelijke wethouders ligt nog lager: slechts 22 % van de wethouders is vrouw. Erika Spil, wethouder voor de lokale partij Perspectief 21 in de Utrechtse gemeente Bunnik, publiceert een manifest waarin ze strijdt voor vijftig procent vrouwelijke wethouders na de raadsverkiezingen van 2018. Vanzelf is dat een oproep aan de gemeenteraad, want die benoemt na de coalitieonderhandelingen de wethouders.

vrouwelijkewethouders

Wethouders selecteren op basis van kwaliteit, heeft ook voor wethouder Spil de voorrang boven selectie op sekse. Toch is het belangrijk dat het gemeentebestuur een goede afspiegeling is van de samenleving, en daarom is het nodig dat het aantal vrouwelijke wethouders omhoog gaat. Voor de raden ligt er dan ook een impliciete oproep om na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 meer vrouwen te benoemen. Spil roept in haar manifest daarom vrouwen op zich beschikbaar te stellen voor het wethouderschap, zodat de raad de keuze krijgt om een vrouwelijke wethouder te benoemen. “We gaan ervoor zorgen dat Nederland volgend jaar een groot aantal vrouwelijke wethouders krijgt”, aldus wethouder Spil.

Manifest

Bestuurders uit het hele land komen vrijdag 29 september samen in Bunnik om het manifest van Erika Spil, ’50 procent vrouwelijke wethouders in 2018’, te ondertekenen. In het manifest doet Spil een oproep tot “een meer feminiene kijk in het openbaar bestuur”. Spil gelooft dat vrouwen “net anders kijken naar dingen” en dat op die manier de invalshoek op kwesties net even anders is.

Vrouwen in de raad

Raadslid.Nu besteedde eerder ook aandacht aan het vergroten van het aantal vrouwelijke raadsleden, zie onder andere tips voor meer vrouwen in de nieuwe raad en een mooi voorbeeld uit Baarn.  

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 28 september 2017

 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!