Oproep aan minister voor mogelijkheden digitale besluitvorming

Oproep aan minister voor mogelijkheden digitale besluitvorming

Digitale besluitvorming moet op korte termijn mogelijk worden zodat de raad blijft functioneren ten tijde van het coronavirus. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken op om snel tot een wetswijziging te komen waardoor besluiten digitaal genomen kunnen worden zonder het vereiste dat alle raadsleden in de raadszaal aanwezig zijn.

Het initiatief tot deze oproep komt van de Vereniging van Griffiers. Zij constateren dat in veel gemeenteraden en provinciale staten zorgen leven over de continuïteit van vergadering en besluitvorming. Door een nieuwe vergadering uit te schrijven kan het verplichte quorum worden omzeild, maar dat is een verre van ideale situatie. Daarom is samen met StatenlidNu (beroepsvereniging statenleden), de VNG en met ons een oproep aan de minister gedaan.

Raadsinformatiesysteen

Een probleem bij digitale beraadslaging en besluitvorming is dat het niet op dezelfde wijze transparant en in de openbaarheid plaatsvindt als een gewone raadsvergadering. Dit probleem kan ondervangen worden door via raadsinformatiesystemen, die veelal een hoop mogelijkheden bieden voor digitaal vergaderen. De Vereniging van Griffiers voert op dit moment een inventarisatie uit welke methoden en systemen er in gemeenten worden gebruikt.

De Provinciewet en de Gemeentewet staan het echter nog niet toe dat rechtsgeldige (raads)besluiten op die manier worden genomen. Uitgangspunten zoals openbaarheid, veiligheid, het functioneren van de lokale democratie en de daarbij behorende inspraakmogelijkheden van inwoners dienen uiteraard meegenomen te worden bij een spoedige wetswijziging.

Lees hier de gezamenlijke brief aan de minister. (pdf)