Oproep aan raadsleden: werk samen

Oproep aan raadsleden: werk samen

DEN HAAG – Raadsfracties dienen minder op eigen houtje te werk te gaan. Het is verstandiger wanneer raadsfracties afspraken maken over een betere taakverdeling, bijvoorbeeld door het aanstellen van een raadsrapporteur. Dit blijkt uit de aanbeveling van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) in het rapport “15,9 uur” om het raadswerk efficiënter te maken. 

Raadsleden moeten zich volgens de Rob bewuster worden van de instrumenten die zij hebben om hun raadswerk uit te voeren. De rekenkamer is er om de raad te helpen in de uitoefening van zijn controlerende taak. Daarnaast heeft de raad zijn vragenrecht, recht van interpellatie en recht van onderzoek. 

Maak betere afspraken over taakverdeling

De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt dat raadsleden de werkzaamheden anders en beter dienen te verdelen. Op die manier kunnen raadsleden hun tijd efficiënter besteden. De Rob raadt daarom aan portefeuilles beter te spreiden zodat ieders kennis en ervaring optimaal wordt benut. Wat ook helpt om de tijdsbesteding effectief te maken en de werklast te verminderen, is meer focus op een bepaalde sector of belang. 

Gezamenlijk optreden richting college

Ook tussen fracties valt er een wereld te winnen. Het onderling uitwisselen van standpunten helpt om gezamenlijk op te kunnen treden richting het college in de vorm van een gezamenlijke vraag of motie. De Rob meent dat die onderlinge uitwisseling in de praktijk nog te weinig wordt beproefd omdat partijlijnen nog te dominant zijn. 

Stel een rapporteur in

Naar het voorbeeld van het Europees Parlement adviseert de Rob gemeenteraden om een raadsrapporteur aan te wijzen voor een bepaald onderwerp of terrein. Deze rapporteursfunctie maakt het mogelijk om efficiënt informatie te verzamelen, zonder dat individuele fracties worden belemmerd in het innemen van hun eigen standpunt. 

Bijeenkomst ‘Raad op weg naar 2018’

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 20 mei een bijeenkomst voor raadsleden over het rapport “15,9 uur”. Rob-lid Marcel Boogers zal daar een presentatie geven en het debat met raadsleden over het rapport aangaan. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Meer informatie over 15,9 uur

In het rapport “15,9 uur” geeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een analyse hoe raadsleden het raadswerk het beste kunnen uitvoeren en hoe zij werklast en tijdsbesteding efficiënter kunnen verdelen. Tevens doet de Raad voor het Openbaar Bestuur aanbevelingen om de tijdsbesteding efficiënter te maken. Over het rapport publiceerde Raadslid.Nu de volgende berichten:

·         ‘Raadsvergoeding niet meer van deze tijd’  (21 april 2016)

·         Heftige politieke conflicten schaden belang van de gemeenteraad (21 april 2016)

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 28 april 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!