Oproep - Deel uw ervaringen rondom het thema 'Burgerkracht'!

Oproep - Deel uw ervaringen rondom het thema 'Burgerkracht'!

DEN HAAG  - Gemeenten experimenteren met uiteenlopende vormen om bewoners een grotere rol te geven in de planvorming of uitvoering. Bewoners nemen vaak ook zélf maatschappelijke initiatieven.

Wat betekent dit voor de rol van de Gemeenteraad? Wat kunnen raadsleden doen in deze nieuwe dynamiek, wat is hun rol in het samenspel tussen college, ambtenaren en bewoners? Raadslid.Nu wil de opbrengst van deze experimenten – in het bijzonder vanuit het perspectief van raadsleden – in beeld brengen. Het doel is om zo tot een publicatie met tips, aanbevelingen, adviezen en inzichten te komen waarmee andere raden en raadsleden hun voordeel kunnen doen. De verkenning wordt in opdracht van Raadslid.Nu uitgevoerd door Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI).

Heeft u als raadslid ervaring met maatschappelijke initiatieven, bewonersparticipatie en burgerkracht  en wilt u deze middels een telefonisch interview delen? Neem dan contact op met Guido Einthoven per telefoon (0654298149) of per mail (g.enthoven@imi.nu)

Raadslid en Burgerkracht

In tal van gemeenten nemen burgers zelf het heft in handen. In Leiden is door een groep betrokken inwoners een ambitieus plan gemaakt om het langste en spannendste singelpark van Europa te maken. Bewoners in Bronckhorst hebben het beheer van vier zwembaden overgenomen. In Hoogeveen verdelen bewoners soms miljoenen euro’s met de aanbesteding van hun gemeenschapshuis. In Voorschoten ontwikkelde een groep bewoners een alternatief voor de Rijnland-route, dat zowel goedkoper was, als minder hinder opleverde voor de omgeving. ‘Austerlitz Zorgt’ is een coöperatie die bewoners steunt om zo lang mogelijk in het dorp te wonen. Er zijn inmiddels tientallen voorbeelden van ‘Naoberzorg’. Rotterdam geeft bewoners het recht om publieke diensten over te nemen. Gemeenten experimenteren met uiteenlopende vormen om bewoners een grotere rol te geven.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de rol van raadsleden. Wat kunnen zij doen om in hun gemeente meer te doen met maatschappelijke initiatieven en burgerkracht? Dit thema staat centraal in een verkenning die in het najaar van 2015 wordt uitgevoerd. Het onderzoek moet uitmonden in concrete tips, adviezen en suggesties voor raadsleden en wordt uitgevoerd door Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI), in opdracht van Raadslid.Nu.

Vragen

1 . Wat gebeurt er binnen uw gemeente op het gebied van maatschappelijke initiatieven, burgerparticipatie en burgerkracht? Evt. toesturen concrete cases of projectbeschrijvingen.

2 . Wat zijn de resultaten tot dusver?

3 . Wat zijn uw ervaringen tot dusver? Hoe werd de raad erbij betrokken?

4 . Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van de Gemeenteraad? Wat kunnen raadsleden doen in deze nieuwe dynamiek, wat is hun rol in het samenspel tussen college, ambtenaren en bewoners?

5 . Moet de raad kaders stellen en controleren? Zelf met een visionair verhaal komen? Of vooral bewoners en belangen verbinden? Of nog iets anders?

6 . Op welke terreinen of rond welke thema’s zou uw gemeente meer kunnen of moeten doen?

7. Algemene tips, denkrichtingen, adviezen? Welke andere gemeenten zijn actief op dit terrein? Welke raadsleden en/of experts zouden we zeker moeten spreken?

 Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 14 september 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu houdt op 24 september een bijeenkomst in Almelo over integriteit & belangenverstrengeling en de andere rol van de raad. Op 1 oktober vindt een bijeenkomst over dezelfde thema's plaats in Venlo.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu