Oproep: meedenken over digitalisering leefomgeving

Oproep: meedenken over digitalisering leefomgeving

 De leefomgeving verandert in rap tempo. Onder invloed van de digitalisatie van de leefomgeving zien we dat er veel aspecten in rol spelen of kunnen gaan spelen in deze leefomgeving. Denk aan voorbeelden als slimme lantaarnpalen of de beschikbaarheid van een digitale deurbel. Weten raadsleden wel wat de effecten kunnen zijn van besluiten die zij nemen welke beïnvloed worden door digitalisatie van de leefomgeving? Het antwoord zou zomaar nee kunnen zijn.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Democratie in Actie in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert het Rathenau Instituut een onderzoek uit naar de effecten van digitalisatie van de leefomgeving. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden neemt Sjir Hanssen deel aan de begeleidingscommissie. De Argumentenfabriek gaat een informatiekaart maken over de rol en positie van de raad.

Denk mee

Hiervoor is input vanuit raadsleden nodig. In twee sessies wordt informatie opgehaald om tot de informatiekaarten te komen. De sessies zijn digitaal op maandag 21 september van 18-21 uur en fysiek op dinsdag 27 oktober 17-20 uur, locatie volgt nog.

Aanmelden

Wil je meewerken aan een product voor alle raadsleden? Meld je dan aan bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, geef daarbij aan voor welke datum je je aanmeldt: voor 21 september of 29 oktober. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met bestuurslid Sjir Hanssen, sjir.hanssen@chello.nl, 06 1444 9027.