Oproep: Schrap benoeming burgemeester nu niet uit de Grondwet

Oproep: Schrap benoeming burgemeester nu niet uit de Grondwet

In een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hebben de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging opgeroepen om nu niet in te stemmen met het wetsvoorstel om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te schrappen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 13 november.

Al bij de behandeling van het deconstitutionaliseringsvoorstel in eerste lezing is van vele kanten erop aangedrongen om eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen. Daaruit moet helder worden welke plaats de burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad, in het gemeentebestuur inneemt en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past. Ook is nog niet duidelijk wat de rol van de gemeenteraad wordt in een nieuwe benoemingswijze.

Tot heden is er nog geen probleemanalyse over of beschouwing op het gemeentelijk bestel in de volle breedte gekomen. Zonder een dergelijk toekomst­perspectief vinden de verenigingen van het lokaal bestuur het een groot risico om de benoemingswijze uit de Grondwet te schrappen. Deconstitutionalisering van de benoemingswijze van de burgemeester opent immers de deur om de aanstellingswijze van de burgemeester als geïsoleerd vraagstuk te behandelen. Een voorstel om de bepalingen in de Gemeentewet te wijzigen behoeft dan slechts een enkelvoudige meerderheid.  

Lees de brief hier.