Oproep voor een actieve houding omtrent integriteit

Oproep voor een actieve houding omtrent integriteit

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept in een brief de vaste commissie van BZK op tot een actieve houding om ‘integriteit’ als thema verder tot ontwikkeling te brengen. 

De vereniging vraagt onder meer aandacht voor de breed gedragen opvatting over de wenselijkheid van één (onderzoeks)instituut voor schendingen van integriteit. U kunt deze brief hier downloaden.