Organiseer als raad informele sessies

DEN HAAG- Organiseer als gemeenteraad sessies waarbij raads- en collegeleden, samen met ambtenaren, externe deskundigen, professionals en burgers, op een informele wijze thema’s kunnen verkennen en bespreken. Zo kan de raad zijn controlerende rol op het gebied van de jeugdzorg en Wmo/AWBZ versterken.

Dit staat in een onderzoek van de rekenkamercommissie Overbetuwe over de decentralisaties van taken op het terrein van jeugdzorg en Wmo/AWBZ. De rekenkamercommissie wilde helder krijgen in hoeverre de gemeenteraad van Overbetuwe in staat is (gesteld) om zijn kaderstellende en controlerende rol in lokaal en regionaal verband uit te oefenen op het gebied van de decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo/AWBZ en hoe deze rollen in de toekomst versterkt kunnen worden.

Uit het onderzoek volgen naast het organiseren van informele sessies nog meer aanbevelingen. Eén daarvan is dat er in regionaal verband afspraken gemaakt dienen te worden over de wijze waarop de gemeenteraden eerder en substantieel betrokken (kunnen) worden bij de samenwerking, besluitvorming en bijsturing in regionaal verband. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat raadsleden vinden dat er een groot gebrek aan informatie is over wat er regionaal speelt.

Verder wordt er aanbevolen om als gemeenteraad bij de start van de transformatiefase op 1 januari 2015 – ter voorbereiding van de Transformatie-agenda - te bepalen welke rol de raad gaat spelen in het transformatieproces en deze vast te leggen in afspraken met het college. Geef als raad aan over welke thema’s, op welk moment en op welke manier je wilt discussiëren en geïnformeerd wilt worden. Op deze manier kan de gemeenteraad zijn  kaderstellende rol beter uitvoeren.

Het gehele onderzoek en alle andere aanbevelingen kunt u hier lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 oktober 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu