Oude en nieuwe voorzitter aan het woord

Oude en nieuwe voorzitter aan het woord

Bahreddine Belhaj, raadslid in Lelystad, is sinds kort de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hij volgt Mark den Boer op die na 4 jaar voorzitterschap de vereniging verlaat. Samen kijken ze terug op waar de vereniging is komen te staan na de afgelopen jaren en waar de kansen en ambities voor de komende jaren liggen

Dit interview is verschenen op de website lokale-democratie.nl.

Eind september kondigde Den Boer aan na de herindelingsverkiezingen niet terug te keren als raadslid in de nieuwe gemeente Molenlanden: “Na bijna 11 jaar raadslidmaatschap heb ik besloten me niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode. Al die jaren heb ik raadslidmaatschap en het bestuurswerk gecombineerd met mijn baan als raadsadviseur. Daarnaast ben ik deze zomer vader geworden en is het goed om eens wat meer thuis te zijn. Alles bij elkaar een mooi moment om het stokje over te dragen.”

De 35-jarige Belhaj is raadslid in Lelystad namens de Partij van de Arbeid en bezig aan zijn tweede termijn als gemeenteraadslid. Eerder was hij raadslid in Lelystad tussen 2006 en 2010. “Tien jaar geleden zat ik ook in het bestuur. En nu ik sinds kort weer raadslid ben geworden, zet ik me ook weer actief in voor onze vereniging.”

“De afgelopen jaren waren een periode van opbouw van de vereniging”, blikt Den Boer terug. “Toen ik als voorzitter begon, had de vereniging nog geen duizend leden, was de financiële positie beroerd en stonden we niet op het netvlies bij veel partijen. De afgelopen vier jaar hebben we hier met het bestuur en het verenigingsbureau hard aan gewerkt. Nu hebben we meer dan drieduizend leden, zijn de financiën op orde en men weet ons te vinden als het om raadsleden gaat. Nu breekt de fase aan om daar verder op door te bouwen.” Heeft Den Boer nog een advies aan zijn opvolger? “Focus op de belangenbehartiging en ondersteuning van raadsleden. Je kunt je overal wel mee bemoeien en overal iets van vinden, maar je bent en blijft een vereniging voor raadsleden.”

Als voorzitter wil Belhaj meer aandacht voor het raadslidmaatschap: “Het raadslidmaatschap vraagt veel. Raadsleden zetten zich, ongeacht hun politieke kleur, in voor de stad, naast hun dagelijkse werk en gezin. Daar wil ik met onze vereniging meer begrip en waardering voor vragen.” Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de afnemende belangstelling voor het raadslidmaatschap: “Het is moeilijk om nieuwe raadsleden te vinden. Het raadslidmaatschap moet aantrekkelijker worden voor vrouwen en jongeren, zodat de raad een betere afspiegeling van de bevolking wordt. Een raadslid is immers ook gewoon je buurman of buurvrouw. Ik wil meer mensen interesseren in het raadslidmaatschap, en hen vervolgens zo goed mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld in hoe zij de inwoner meer bij de lokale democratie kunnen betrekken. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Je kunt hoorzittingen houden, een Buitenraad of raadsdagen organiseren. Je hoort inwoners vaak klagen ‘na de verkiezingen horen we niets meer van onze raadsleden’. Maar dat geldt ook andersom: raadsleden horen weinig meer van de kiezers. Daarom willen we raadsleden en inwoners meer bij elkaar brengen, een bemiddelende rol spelen. Dat begint met het goed informeren van de raden over welke instrumenten en mogelijkheden er zijn.”