Ouderwetse verlofregeling moet moderner

Ouderwetse verlofregeling moet moderner

De regeling voor zwangerschapsverlof voor raadsleden is niet meer van deze tijd. Het is de hoogste tijd voor modernisering van de verlofregeling. “Het verlof moet precies 16 weken duren, niet langer of korter. Voor het groeiende aantal vrouwen dat plaatsneemt in gemeenteraden moet meer flexibiliteit en zeggenschap over hun eigen verlofregeling mogelijk zijn.”

Het Amsterdamse raadslid Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter van D66, heeft onlangs haar ontslagbrief ingediend om met zwangerschapsverlof te gaan. De huidige verlofregeling doet Rooderkerk denken aan de jaren vijftig toen ontslag van werkneemsters vanwege het huwelijk en zwangerschap nog de norm was.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat het de hoogste tijd is voor modernisering van de verlofregeling. “Wij willen snel duidelijkheid ruim voor de start van de werving van nieuwe raadsleden voor de volgende raadsverkiezingen”, zegt voorzitter Hanneke Willemstein.

Mantelzorg

De huidige verlofregeling is niet flexibel op gebied van vergoeding en moet precies 16 weken duren. Ook voor ziekteverlof geldt dezelfde regeling. Voor ouderschapsverlof, regenbooggezinnen en mantelzorgers is er helemaal geen verlofregeling beschikbaar. Veel raadsleden geven aan dat de verlofregeling aan modernisering toe is, de huidige regeling is te beperkt.

Vrouwen in de raad

Het is van belang dat de gemeenteraad een goede representatie van haar inwoners is, dit zorgt voor betere beslissingen. De verlofduur voor raadsleden is nu te rigide waardoor het raadslidmaatschap minder aantrekkelijk of toegankelijk is voor veel mensen, zo stelt Rooderkerk. De ouderwetse regeling voor zwangerschapsverlof kan voor een hogere drempel zorgen om als vrouw raadslid te worden. Het aantal vrouwelijke raadsleden is de afgelopen jaren gestegen, maar nog altijd niet hoger dan een derde deel van alle raadsleden.

Toegankelijk

Om meer vertrouwen in de politiek te stimuleren, is het belangrijk dat de lokale politiek versterkt wordt. Door flexibelere regelingen wordt het raadslidmaatschap beter toegankelijk, zo betoogt Rooderkerk in een opiniestuk in Het Parool. Zo kan er een diverse en inclusieve raad worden samengesteld en vormt er een betere afspiegeling van de stad. Inwoners voelen zich op deze manier beter vertegenwoordigd.

Minister

De modernisering van de verlofregeling is al twee jaar onderwerp van discussie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt het initiatief tot modernisering van de verlofregeling, zoals dat door de gemeenteraden van Utrecht, Breda en Groningen is gestart. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het de hoogste tijd dat de verlofregeling wordt gemoderniseerd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voelt zich in dit pleidooi gesterkt door het advies van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. Dit advies ligt bij het ministerie en het wachten is op de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden mag het uitblijven van de modernisering niet afhangen van de huidige demissionaire status van het kabinet. “Wij willen snel duidelijkheid ruim voor de start van de werving van nieuwe raadsleden voor de volgende raadsverkiezingen”, zegt voorzitter Hanneke Willemstein.

Meer informatie

Het opiniestuk van Ilana Rooderkerk over modernisering van verlofregeling leest u hier.