Overeenkomst met kennispartner Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Overeenkomst met kennispartner Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Met een handtekening van voorzitter Mark den Boer en Petra Habets, directeur van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor 2016 een kennispartneroveenkomst gesloten met Petra Habets Advies & Ontwikkeling.

De kennispartnerrelatie met Petra Habets Advies & Ontwikkeling staat vooral in het teken het opleiden van raad en raadsleden op thema’s als governance, toezicht en de dialoog met inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven en de verhouding tot regio en buurgemeenten.

Adviesbureau ondersteunt gemeenteraden

Petra Habets Advies & Ontwikkeling is een bestuurskundig adviesbureau dat raden, colleges en organisatie ondersteunt in hun onderlinge samenwerking, het samenspel met de samenleving,  regionale samenwerking en de governance van verbonden partijen. Petra Habets Advies & Ontwikkeling ontwikkelde voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gefilmde question & answers over de rol van de rekenkamer voor de raad. In het voorjaar van 2016 maakte Petra Habets Advies & Ontwikkeling een visueel stappenplan waarin raadsleden vertellen over de betekenis van de werkgeversfunctie van de raad.

Voor meer informatie, zie de speciale pagina voor raadsleden en griffiers op de website via deze link.