Overheid moet meer luisteren naar de burger

Overheid moet meer luisteren naar de burger

De overheid moet vaker, eerder en beter luisteren naar burgers. Te vaak voelen burgers zich niet gehoord of serieus genomen. De ombudsmannen blijven kritisch en vinden dat burgers niet genoeg invloed en zeggenschap hebben op het werk van de overheid.

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen kan participatie alleen succesvol zijn als mensen ook invloed en zeggenschap hebben. Er moet niet langer gepraat worden over burgers, maar met burgers. Het zou niet nodig moeten zijn dat burgers moeten procederen tegen de overheid want dit laat zien dat de overheid vaak tegenover de burger staat dan ernaast.

Participatie

De overheid moet burgers de kans geven om op alle niveaus invloed uit te kunnen oefenen op beslissingen en ontwikkelingen die hen rechtstreeks aangaan. Participatie kan succesvol zijn en bijdragen aan vertrouwen als burgers ervaren dat de overheid responsief, welwillend en integer is. De Nationale ombudsman komt nog steeds tegen dat burgers hun stem niet voldoende kunnen laten horen. Burgers worden niet voldoende geïnformeerd en het is vaak onduidelijk hoe ze mee kunnen doen. Daarnaast wordt er ook vaak niets met de inbreng van burgers gedaan, komt uit het jaar verslag 2022 Tijd voor de burger naar voren.

Tijd voor de burger

De ombudsmannen pleitten in dossiers voor snelheid want veel burgers moeten te lang wachten voordat een probleem wordt opgelost. De overheid moet de tijd nemen voor burgers en het vooral samen willen oplossen. Daarnaast is het van belang om als overheid snel met burgers om tafel te gaan en fouten te erkennen. Er moet burgers een perspectief worden geboden met tijd en aandacht zodat dit niet te laat in het proces gebeurt. Het goede gesprek met burgers samen kan leiden tot verrassend eenvoudige oplossingen. Het is tijd voor de burger.

Meer informatie

Bekijk hier het volledige rapport van de Nationale Ombudsman ‘Jaarverslag 2022: tijd voor de burger’.

Klik hier voor meer gerelateerde artikelen en berichten over de ombudsman.

Wil je als raadslid weten hoe je de Ombudsman als hulptroep kunt inzetten om als raad zicht te krijgen en te houden op de gemeentelijke dienstverlening, klik hier.