Overtuigen als geen ander

Overtuigen als geen ander

Voor een sterke positie binnen de raad moeten raadsleden over bepaalde vaardigheden beschikken. De competentiescan laat zien over welke kernvaardigheden u al beschikt en op welke van deze vaardigheden u zich nog verder kunt ontwikkelen. De komende twaalf weken gaan we in op wat deze vaardigheden inhouden voor het functioneren van raadsleden. Deze week behandelen we de competentie ‘overtuigingskracht’.

Overtuigingskracht zorgt ervoor dat u als raadslid in staat bent om een boodschap op de juiste manier over te brengen op de verschillende doelgroepen. Een raadslid met veel overtuigingskracht is charismatisch, zelfbewust en authentiek. Het beschikt over autoriteit en is in staat om invloed uit te oefenen en diens mening of visie te verkopen aan anderen.

De competentie overtuigingskracht is van belang in verschillende situaties die zich voordoen in de raad. Denk bijvoorbeeld aan een debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) waarbij men ingaat op het vraagstuk ‘Persoonsgebonden budget vs. Zorg in natura’. Met de competentie overtuigingskracht weet u hoe u met uw persoonlijk verhaal, gevuld met emotie, ervoor kan zorgen dat u uw visie en mening kunt overbrengen op de rest van de raad. Het louter brengen van cijfers en feitjes zal niemand over de streep trekken. Een betoog waarmee u de zorgen en de angsten van de zorgbehoevenden voelbaar maakt voor iedereen in de raadszaal zal vele politieke tegenstanders overtuigen.

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'samenwerken' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden:

 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Communiceren en luisteren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Onderhandelen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Coachen
 • Sturend vermogen