Papieren krant blijft favoriet bij raadsleden

Papieren krant blijft favoriet bij raadsleden

Raadsleden zoeken het liefst contact met de papieren krant. Televisie en radio worden daarentegen minder actief benaderd. Dit blijkt uit een onderzoek naar de relatie van lokale politici met de media, opgezet door mediaplatform Vakerindemedia.nl.  Aan dit onderzoek hebben 149 personen, waarvan 140 raadsleden, deelgenomen.  

89 procent van de ondervraagde raadsleden benadert de krant actief en ruim 60 procent van de raadsleden geeft aan het liefst geïnterviewd te worden door een dag- of weekbladjournalist. Dit is ook te lezen in het artikel ‘Veel raadsleden komen liever niet op tv, wel in de krant’ van VNG Magazine.

Uit dit onderzoek blijkt dat 93 procent van de raadsleden het omgaan met de media ziet als een belangrijk onderdeel van hun werk. 46 procent van de raadsleden geeft echter aan onvoldoende initiatief te nemen om aanwezig te zijn in de media. Wanneer raadsleden de media benaderen, heeft de papieren krant, in tegenstelling tot radio en televisie, de voorkeur. Slechts 6 procent van de raadsleden geeft aan de radio actief te benaderen. Voor televisie ligt dit percentage nog lager. Slechts 5,1 procent van de raadsleden benadert de televisie actief.

Social media

Bijna alle raadsleden maken wel gebruik van social media, blijkt uit de steekproef van Vakerindemedia.nl. Social media wordt vooral gebruikt voor nieuwsgaring, voor het creëren van een podium  voor het werk voor de gemeente en om te netwerken met de plaatselijke bevolking. Ruim 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat zij social media ziet als een goed middel om zich te profileren en daardoor meer aandacht te krijgen in lokale media, zoals de krant en de lokale omroep. Van de social media krijgt het gebruik van Facebook de voorkeur, gevolgd door Twitter en op enige afstand het gebruik van LinkedIn.

Klik hier wanneer u het artikel in VNG Magazine wilt teruglezen.