Participatie: Ga in gesprek met de inwoners

Participatie: Ga in gesprek met de inwoners

‘Communicatie is de sleutel om participatie te laten slagen.’ Dit concludeerde een van de deelnemers tijdens de afsluiting van de workshop ‘Participatiedans tussen raad, college en burgers’, die plaatsvond tijdens het Doe Open-festival in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Wethouder en voormalig raadslid Hanneke Balk (Waalre) opende de avond met een introwoord. Zij polste bij de aanwezigen of deze te maken hebben met burgerinitiatieven of dat zij wellicht zelf een initiatief hadden opgezet. Zeker drie mensen gaven aan een initiatief te hebben genomen buiten het gemeentehuis om. Dit gaf wrijving op de werkvloer. Het gemeentelijk beleid botste met initiatieven vanuit de samenleving. ‘Je hebt de omgeving nodig’, zo vatte Balk de discussie samen.

Na afloop van de discussie kwamen de deelnemers bij elkaar voor een ‘laatste dans’. Raadsleden, wethouders en griffiers praatten onder leiding van Frank Speel ( oud-wethouder Zoetermeer) over hoe de spreekwoordelijke dans met de burgers het beste aangegaan kon worden. Geconcludeerd werd dat ‘het gesprek aangaan’, ‘communiceren’ en ‘het onderkennen van burgerlijke warden’ hierin belangrijke elementen zijn.

De workshop vond plaats op initiatief van het programma Lokale Democratie in Beweging van de Wethoudersvereniging, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van BZK.