Participatiewet: Kansen krijgen en benutten

Participatiewet: Kansen krijgen en benutten

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week in deze serie wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding. Deze week Rick Brink, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over de training ‘Masterclass participatiewet’.

Brink is CDA-raadslid in de gemeente Hardenberg. Hij kwam in maart 2014 in de gemeenteraad. Zijn gevolgde training werd georganiseerd door Arcon, een bureau dat advies geeft over competentiebeleid en ook de participatiewet onderzoekt. Brink voelt zich verbonden met de participatiewet, omdat hij zich kan inleven in de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ‘Ik wil graag dat alle mogelijkheden van de participatiewet worden gebruikt om mensen aan het werk te krijgen,’ aldus het raadslid.

Aanbevelingen: Vertrouw op je talenten

Mensen met een achterstandspositie vanwege een handicap worden (on)bewust gediscrimineerd: ‘Als je keus hebt uit twee kandidaten en je weet dat de ene een grote papierwinkel oplevert, dan kies je natuurlijk de andere.‘ Brink stelt dat het van belang is om zowel kansen te krijgen als kansen te pakken, en te vertrouwen op je talenten. Het raadslid levert op dit gebied een grote bijdrage aan het maatschappelijk debat, en ook in de Masterclass kwam dit naar voren: ‘Als ervaringsdeskundige heb ik tijdens de bijeenkomst kunnen bijdragen aan de beeldvorming rond mensen met een beperking. De Masterclass heeft Brink dan ook als waardevol ervaren: ‘Ik heb ook nieuwe dingen gehoord, zoals over methodes voor het inventariseren van competenties, zodat mensen hun talenten onderkennen en erop gaan vertrouwen. Bij dat laatste kunnen loopbaancoaches een zinvolle rol vervullen.’ 

Informatie en kosten

De Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden met behulp van het account. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.