Partner in beeld: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijke organisatie die Nederland veilig en leefbaar maakt. Het CCV biedt praktijkgerichte en effectieve oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsproblemen en inspireert en helpt partijen bij de vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid.

Naast de focus op gemeentelijke veiligheidscoördinatoren, wil het CCV ook raadsleden ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taak op het terrein van integrale veiligheid. Hiertoe ontwikkelt het CCV een digitale handreiking op de website en ontplooit het CCV activiteiten die raadsleden handelingsperspectief geven om de kennis over veiligheid ook in de praktijk te brengen. Meer informatie is te vinden op www.hetccv.nl.