Personen in plaats van logo’s en nummers op stembiljet

Personen in plaats van logo’s en nummers op stembiljet

Een nieuw stembiljet met alleen de logo’s van politieke partijen en de nummers van kandidaten is een onwenselijk stembiljet. Een stembiljet moet inwoners de mogelijkheid blijven bieden om een keuze te maken uit de namen van kandidaat-raadsleden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom de Eerste Kamer per brief opgeroepen om het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren om te experimenteren met een nieuw stembiljet af te wijzen. De Tweede Kamer heeft het betreffende wetsvoorstel in oktober aangenomen en gekozen om te experimenteren met een stembiljet met logo’s van partijen en nummers van kandidaten.

Democratie van mensen

Het kiezen van personen als raadslid is de basis van onze lokale democratie. In de Kieswet en gemeentewet gaat het ook om het kiezen van individuele volksvertegenwoordigers. “Er is geen sprake van een gemeenteraad die (grond)wettelijk bestaat uit partijen. Wij achten het een groot goed om het huidige systeem van het zichtbaar kunnen kiezen en stemmen op personen te behouden omdat dit essentieel is voor de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden en daarmee voor de houdbaarheid van onze lokale democratie. Het beoogde stembiljet maakt van volksvertegenwoordigers nummers”, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in de brief aan de Eerste Kamer. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat onze lokale democratie “een democratie van mensen is en moet blijven, en niet een democratie van partijen en nummers moet worden”.

Vrouwen en bekenden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wijst er bovendien op dat uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2018 is gebleken dat een ruime meerderheid van de kiezers bij de raadsverkiezingen vooral op een persoon stemt. Naast de voorkeur om op een vrouw te stemmen is persoonlijke bekendheid met de kandidaat een belangrijke motivatie voor kiezers bij het uitbrengen van hun stem, concludeert het LKO.

“Het kiesproces ingewikkeld maken door de kansen in de lokale verkiezingen om op een vrouw te stemmen of op een bekende te beperken en door de kiezer op zoek te laten gaan naar welke persoon bij welk nummer past, is een route die we niet zouden moeten willen gaan”, aldus Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in de brief aan de Eerste Kamer.

Beperking

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het belangrijk dat iedereen (ook mensen met een beperking) gemakkelijk moeten kunnen stemmen, maar dat mag volgens de vereniging niet ten koste gaan van het uitgangspunt om op personen te stemmen.

Meer informatie

Democratie moet een democratie van personen zijn en geen democratie van nummers, betoogde directeur Henk Bouwmans vandaag in het programma Spraakmakers. Bijval voor het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kwam er van Onno Hoes, vicevoorzitter van de VVD. Hoes sprak de hoop uit dat dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer van tafel gaat. "Wij hebben een personendemocratie en daarom hoop ik dat dit experiment mislukt", aldus Hoes in Spraakmakers. Voor wie dat fragment wil terugluisteren klik hier vanaf 16.02 uur. 

Wie de gehele brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan de Eerste Kamer wil lezen over de bezwaren tegen het experimenteren met een nieuw stembiljet klik hier.

- YouTube