Persoonlijk betrokkenheid cruciaal bij participatie

Persoonlijk betrokkenheid cruciaal bij participatie

Participatieprojecten kunnen niet worden gezien als het enige juiste antwoord op de vraag hoe vertrouwen van burgers gewekt, vergroot of hersteld kan worden. Met meerdere factoren moet bij het stellen van die vraag rekening worden gehouden. Zo vinden burgers persoonlijke betrokkenheid en een goed functionerende overheid belangrijk.

Dit zijn enkele conclusies uit het eindrapport van Saskia Bisschops dat zij in opdracht van de provincie Zuid-Holland schreef. In het rapport waarschuwt de promovenda voor het afbreukrisico dat bij participatietrajecten komt kijken. Dit houdt in dat slechte publiciteit als gevolg van een niet goed verlopen participatietraject het vertrouwen van burgers kan verminderen.

De stem van inwoners

Hoewel één losse activiteit niet direct tot meer vertrouwen leidt, zijn meerdere factoren van grote invloed op het vertrouwen van inwoners. Zo vinden burgers een goede beoordeling wat betreft het functioneren van de overheid belangrijk. Tijdens gesprekken met burgers is het belangrijk dat de overheid laat zien dat zij goede intenties heeft, dat zij een vriendelijke houding aanneemt en dat zij passend reageert op wat er gezegd wordt door inwoners. Burgers willen zich bovenal gehoord voelen en betrokken worden bij de vervolgstappen die de desbetreffende overheid na het participatiemoment gaat nemen. Ook kan het helpen als burgers meer leren over het reilen en zeilen van gemeenten, provincies en waterschappen.

Punten van aandacht

Persoonlijk contact en een goede relatie tussen burgers en de overheid staan wat burgers betreft voorop. Serieus genomen worden vinden zij van groot belang. Een verkleining van de afstand tussen burger en overheid biedt ook mogelijkheid om vertrouwen van inwoners in het decentrale bestuur te vergroten.

Meer informatie

Het volledige eindrapport is hier te lezen.

Wie meer wil weten over de rol van de griffie bij participatieprojecten, kan dit artikel lezen

Ben je benieuwd naar een andere uitdaging met betrekking tot participatie? Lees hier meer over de omvang van de groep burgers die wil participeren