Peter Otten en Frank Rozenberg benoemd ereleden Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Peter Otten en Frank Rozenberg benoemd ereleden Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Twee voormalige bestuursleden van de Nederlandse Verenging voor Raadsleden zijn door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid. Peter Otten en Frank Rozenberg hebben deze titel afgelopen zaterdag gekregen als waardering voor hun jarenlange inzet voor raadsleden en voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Voorzitter Mark den Boer sprak op de algemene ledenvergadering van 18 november in Zeist zijn waardering voor beiden uit: ‘’Ze hebben ongelofelijk veel voor de vereniging betekend. Dankzij hun buitengewone verdiensten bestaat de vereniging zoals die nu is en zijn we zichtbaarder dan ooit. Ook zitten we dankzij deze heren tegenwoordig aan tafel bij het ministerie.’’

Peter Otten

Voor Peter Otten was de vergadering ook nog een thuiswedstrijd; deze vond plaats in de raadszaal van de gemeente Zeist waar hij aan het einde van deze raadsperiode afscheid neemt na twintig jaar raadslidmaatschap. Otten was voorzitter van 2007 tot en met 2014. Onder zijn leiding werd de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de vaste gesprekspartner van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG als het om de belangen van raadsleden ging. Mede dankzij de inspanningen van Peter Otten zijn de onkostenvergoedingen voor alle raadsleden gelijkgetrokken, ongeacht de grootte van de gemeente waarin raadsleden actief zijn onder het motto: een krantenabonnement voor een raadslid in een kleine gemeente is even duur als in een grote gemeente.

Frank Rozenberg

Frank Rozenberg was voor de lokale partij Gemeentebelangen in Leidschendam-Voorburg raadslid toen hij ook ruim drie jaar lang bestuurslid was voor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Rozenberg was tot de raadsverkiezingen van 2014 secretaris en later tevens penningmeester. Rozenberg hielp de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door een moeilijke financiële periode waarin zelfs het voortbestaan enige tijd onzeker was. In zijn periode als bestuurslid hervormde hij de vereniging naar de huidige structuur met een eigen professioneel bureau.

Oorkonde en bloemen

Beide kersverse ereleden kregen uit handen van voorzitter Mark den Boer na afloop van de ledenvergadering bloemen en een oorkonde uitgereikt.