Piet Reitsma algemeen bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Piet Reitsma algemeen bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Raadslid Piet Reitsma uit Tytsjerksteradiel is benoemd tot algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De officiële benoeming vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 november in Zeist. Piet Reitsma volgt in het algemeen bestuur Douwe Oosterveen op, die in het voorjaar stopte omdat hij wethouder werd.

Piet Reitsma (67) is sinds 2010 raadslid voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) in Tytsjerksteradiel en is fractievoorzitter voor de FNP. Reitsma wil zich in het algemeen bestuur inzetten voor de algemene belangen van raadsleden. ‘Mijn interesse gaat uit naar de veranderende rol van raadsleden in deze tijd, zoals kanteling en de burgerparticipatie’. Reitsma is lid van het presidium van de raad van Tytsjerksteradiel en van de accountantscommissie. Hij wil met het bestuurslidmaatschap ook de stem vanuit Fryslân in de landelijke vereniging voor raadsleden over het voetlicht brengen.

Rol en positie van raad en raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt zich sterk voor de rol en de positie van de raad en raadsleden in de lokale democratie. De vereniging ondersteunt raadsleden om die rol beter te vervullen en werkt vooral ook aan bewustwording zodat raadsleden sterker en krachtiger hun rol als raadslid kunnen vervullen. Zo organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in november, december en januari regionale, provinciale en landelijke bijeenkomsten waarin raadsleden en kandidaat-raadsleden adviezen, aanbevelingen via trainingen en workshops krijgen om beter beslagen ten ijs te komen voor de start van de nieuwe raadsperiode. Ook werkt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan het opstellen van een opleidingsprogramma voor raadsleden, een nieuw competentieprofiel en een competentiescan. Doel daarvan is ook om raadsleden het inzicht te vergroten hoe zij zich beter kunnen bekwamen op inhoudelijke thema’s als omgevingswet, participatie, financiën en de (jeugd)zorg als ook voor het ontwikkelen van vaardigheden als onderhandelen, debatteren, voorzitten en samenwerken.