U bent hier

Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking van start

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking.
Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, start het ministerie van BZK twee pilots die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. 

Het gaat dan om een pilot voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden, en een proef met een persoonlijke ondersteuner voor huidige volksvertegenwoordigers. 

Financiële ondersteuning kandidaat-raadsleden

Eén van de drempels waar tegenaan gelopen wordt, is de angst voor hoge kosten die een politieke functie met zich mee kan brengen. Specifieke (financiële) ondersteuning kan helpen. In het buitenland zijn hier veelbelovende resultaten mee geboekt.
In de pilot ontvangen deelnemers een bestedingsbudget van maximaal 2.000 euro per kandidaat voor kosten die zij vanwege de eigen beperking maken tijdens de kandidaatstellingsperiode. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra/hogere vervoerskosten, kosten voor communicatie (bijvoorbeeld doventolk), ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL-ondersteuning) en aan het inhuren van zorg om de verkiezingscampagne te kunnen volbrengen. Het gaat dus niet om campagne- en promotiekosten zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsfolders.

Persoonlijke ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigers

Een tweede proef die van start gaat richt zich op al zittende volksvertegenwoordigers. Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. In Vlaanderen heeft men hier al enige jaren goede ervaringen mee.
De taak van een dergelijke ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager daaraan zijn of haar tijd en energie niet hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen.

Aanmelden

Beide pilots worden namens het ministerie van BZK uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Om u aan te melden voor de proef kunt u een aanvraag indienen via info@raadsleden.nl.

Voorwaarden

In deze aanvraag geeft u gemotiveerd aan op welke wijze u voldoet aan de voorwaarden, in welke provincie, gemeente of waterschap u volksvertegenwoordiger bent en wie uw ondersteuner zal zijn. U tekent hiervoor een verklaring. 
Voor eventuele vragen kan van maandag tot en met donderdag contact worden opgenomen met Lisanne Spanbroek, bestuurs- en verenigingssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De pilots komen beiden voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking dat eind 2020 is gepresenteerd. 

Meer informatie

- Achtergrondinformatie en voorwaarden proef met persoonlijke ondersteuner.
- Achtergrondinformatie en voorwaarden proef voor financiële ondersteuning tijdens kandidaatstelling