Plaats- en tijdsonafhankelijk leren voor raadsleden

Plaats- en tijdsonafhankelijk leren voor raadsleden

DEN HAAG - Raadsleden hebben een steeds vollere agenda. Het aantal taken groeit en de tijd die beschikbaar is blijft gelijk. Om raadsleden te kans te geven om onafhankelijk van plaats en tijd te kunnen leren, is het online leerplatform voor raadsleden ontwikkeld. Hester Tjalma, bestuursadviseur van de Vereniging van Griffiers, vertelt hierover in het nieuwe online magazine van NotuBiz.

Het leerplatform is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers, VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk willen doen voor het leren dicht bij huis en dat je het kan vinden op het moment dat je het nodig hebt. Er zijn daarom online leermodules ontwikkeld als onderdeel van een opleidingsprogramma. Leermodules met onderwerpen zoals ‘hoe zitten de Omgevingswet en het Sociaal Domein in elkaar en wat is mijn rol als raadslid daarin?’’

Naast het ontwikkelen van inhoudelijke kennis, kunnen raadsleden ook op het platform terecht om hun vaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van presenteren of het gebruik van raadsinstrumenten. Het online platform werkt vanuit het raadsinformatiesysteem en is daarom handig te vinden en te gebruiken. De modules die beschikbaar zijn worden in de komende vier jaar aangevuld om het aanbod up to date te houden.

Meer informatie

Het volledige interview met Hester Tjalma is te lezen in het onlangs verschenen Online Magazine voor raadsleden van kennispartner NotuBiz. Dit magazine kunt u vinden via deze link: Online Magazine voor raadsleden.