Plasterk: Bedreigingen horen niet bij functie raadsleden

Plasterk: Bedreigingen horen niet bij functie raadsleden

Het is zorgelijk dat raadsleden die slachtoffer zijn van agressie, geweld en bedreigingen soms van mening zijn dat het bij de functie hoort. Slachtoffers hiervan doen soms geen aangifte omdat zij vinden dat het incident niet ernstig genoeg is.

‘’Agressie en geweld op het werk zijn onacceptabel. Daarvan moet men altijd (intern) melding maken en in het geval van (mogelijk) strafbare feiten – zoals bedreiging en fysiek geweld –aangifte doen bij de politie’’, schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in beantwoording van Kamervragen van PvdA-Kamerlid Fokke over bedreigingen van raadsleden.

Bespreekbaar maken

De minister geeft in de beantwoording van de schriftelijke Kamervragen aan dat er al een aantal zaken wordt gedaan door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging. Zo bestaat er in de vorm van de Leidraad Veilig Bestuur een stappenplan en moeten agressie en bedreigingen bespreekbaarder worden gemaakt met de campagne ‘’Wees duidelijk over agressie’’. Het Openbaar Ministerie organiseert in het kader daarvan deze week de Week van de Veilige Publieke Taak 2016.

Stoppen raadslidmaatschap

Aandacht voor het thema agressie, geweld en bedreiging van raadsleden is voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een belangrijk punt van zorg. Agressie, geweld en bedreiging van raadsleden is namelijk voor zeven procent van de raadsleden een overweging om zich bij de volgende raadsverkiezingen niet meer opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode, zo bleek uit de enquête die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden twee maanden geleden presenteerde. Deze enquête was voor Kamerlid Manon Fokke aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over bedreigingen van raadsleden. Eerder stelde Kamerlid Veldman ook al Kamervragen waarop de minister vorige maand antwoordde. De Tweede Kamer hield vorige maand bovendien een hoorzitting over agressie, geweld en bedreigingen van raadsleden.

Hulpmiddelen

Raadsleden die slachtoffer zijn van agressie, geweld of bedreigingen kunnen gebruik maken van een aantal hulpmiddelen om hiermee om te gaan: 

  • Vertrouwenslijn: De Vertrouwenslijn werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief. De lijn is te bereiken via 0800-2800200.
  • Instituut voor Psychotrauma: Het IVP biedt acute gespecialiseerde ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan. Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op 020-8407620. Buiten kantooruren is het alarmnummer bereikbaar via 088-3305112. 
  • Agressievrij Werk: Op de website Agressievrijwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken is allerlei informatie te vinden over agressie op de werkvloer en wat te doen als er een incident plaatsvindt.
  • Raadsleden en Veiligheid: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en heeft een speciale website voor raadsleden over het onderwerp veiligheid.