Plasterk: Hogere vergoeding voor raadswerk

Plasterk: Hogere vergoeding voor raadswerk

DEN HAAG - De vergoeding voor raadsleden moet omhoog. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat zich hier hard voor maken, vertelde hij tijdens het VNG-jaarcongres in Haarlemmermeer. ‘We moeten erkennen dat raadsleden meer uren maken dan de wetgever ooit heeft bedacht. Daarover gaan we in overleg’.

Raadslid.Nu gaat graag het gesprek aan met de minister over een betere financiële vergoeding voor raadsleden, zegt Raadslid.Nu voorzitter Mark den Boer.  Raadslid.Nu pleit al enige tijd voor het moderniseren van het systeem van vergoedingen. Het huidige stelsel waarbij raadsleden uit kleine gemeenten een lagere vergoeding krijgen dan uit grotere gemeenten is volgens Raadslid.Nu niet meer van deze tijd.
Het pleidooi van Plasterk voor een hogere vergoeding voor raadsleden kreeg bijval van burgemeesters en wethouders. De Dordtse burgemeester Arno Brok, secretaris van het bestuur van de VNG, vindt dat de minister terecht vraagt om een betere financiële vergoeding voor raadsleden. Wethouder Van der Weele uit Ouder-Amstel noemt het goed dat de minister pleit voor een vergoeding voor raadsleden naar rato van het aantal uren dat nodig is voor het raadswerk.
Voor hogere vergoeding voor raadsleden wordt gepleit in twee recent verschenen rapporten: 15,9 uur van de Raad voor het Openbaar Bestuur en in het jaarbericht van de VNG Denktank: Maatwerkdemocratie.

Actieplan ondersteuning raadsleden
Minister Plasterk komt bovendien binnenkort met een plan voor het beter ondersteunen van raadsleden, zodat het raadswerk ook aantrekkelijker wordt gemaakt. De minister ziet het als zijn plicht om raadsleden het komende jaar beter in positie te brengen. 'Het lokaal bestuur is even goed democratisch gelegitimeerd als de landelijke overheid. Maar alleen als raadsleden in positie zijn om hun werk goed te kunnen doen. We moeten dus iets doen aan de hoge werkdruk van raadsleden, raadsleden moeten zich goed kunnen scholen en we moeten bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de griffiers raadsleden beter kunnen ondersteunen.’
Aanleiding voor het plan is een motie van Kamerlid Wolbert over de verbetering van de positie van raadsleden. Zie voor meer informatie daarover deze link.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 juni 2016 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn. 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!