P&O kan werkgeverscommissie ondersteunen

P&O kan werkgeverscommissie ondersteunen

DEN HAAG –De afdeling P&O of een externe consulent kan de werkgeverscommissie ondersteunen om het personeelsbeleid jegens de griffie uit te voeren. Maar dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de werkgeverscommissie en de gemeenteraad. Dit blijkt uit het filmpje ‘De ondersteuning van de werkgeverscommissie’ gemaakt door Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van Raadslid.Nu.

De werkgeverscommissie kan ondersteuning krijgen door de afdeling P&O. Zo geeft Martin Sagel, gemeenteraadslid in Assen, aan dat ‘op bepaalde onderdelen, weliswaar met behulp en de ondersteuning van P&O medewerkers, je toch je verantwoordelijkheid moet nemen’. Sagel laat verder weten dat in zijn gemeente de werkgeverscommissie gewend is op te trekken met één medewerker van P&O.

Onafhankelijke consulent

In sommige gemeenten wordt gebruik gemaakt van een consulent of notulist van buitenaf. Agnes van Kuijen, gemeenteraadslid in Zoetermeer, zegt hierover in ‘De ondersteuning van de werkgeverscommissie’ : ‘Dat is eigenlijk heel prettig. Het is iemand zonder last of ruggespraak en ze heeft niet de neiging om mee te praten’. Ook in De Wolden maakt de werkgeverscommissie gebruik van een consulent. In deze gemeente betreft het een medewerker van P&O. Douwe Oosterveen, gemeenteraadslid in De Wolden geeft aan dat ‘dat iemand is die kundig is en die verstand heeft van zaken waar gemeenteraadsleden als leken geen verstand van hebben’.

Effectief en efficiënt functioneren van de raad

De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad.

Werkgeverstool

Raadslid.Nu heeft op 11 april de werkgeversfilmpjes over de rol van de raad gepresenteerd. Raadslid.Nu hoopt hiermee de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.

Klik hier om het filmpje over de ondersteuning van de werkgeverscommissie te bekijken.

Eerder verschenen de volgende berichten:

-Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes

-Gemeenteraad gaat zelf over werving griffier

-Raad ook werkgever van griffiemedewerkers

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 3 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!