Politiek Archief: meer dan 50.000 vergaderuren uit de lokale politiek

Politiek Archief bevat inmiddels ruim 50.000 uur aan gedigitaliseerde vergaderingen uit de lokale politiek. Audio/video-opnames van de raads- en commissievergaderingen van meer dan 150 gemeenten zijn terug te vinden én te doorzoeken op www.politiekarchief.nl.

Politiek Archief brengt informatie uit de lokale politiek bij elkaar en maakt de politieke besluitvorming inzichtelijk. Zo is het mogelijk om via dit platform de vergaderingen onder andere te doorzoeken op politieke partij, individuele spreker, politiek thema en raadsinstrumenten. Tevens is het schriftelijk verslag geïntegreerd en is het stemgedrag over bijvoorbeeld moties en amendementen geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om in Politiek Archief gericht te zoeken naar vergaderfragmenten met bijdragen van een specifieke politicus, fragmenten waarin het gaat over een bepaald politiek thema, etcetera. Zo kan gemakkelijk worden nagegaan wat er in het verleden al gezegd is over een onderwerp dat nu weer aan de orde komt. Of hoe er in andere gemeenten is omgegaan met een vraagstuk waar de raad in uw eigen gemeente mee te maken krijgt. En zo zijn er nog tal van vragen te bedenken die middels de verrijkte digitale verslagen van vergaderingen in Politiek Archief te beantwoorden zijn. De Politiek Archief-applicatie is de mobiele variant van het online platform. Hier zijn alle agenda's en vergaderstukken raadplegen van gemeenten die hun vergaderingen mobiel (te raadplegen met een tablet-pc) beschikbaar stellen.

De site van Politiek Archief is op dit moment nog een bètaversie van het platform. Met deze versie is al veel informatie uit het archief op te halen, maar de enorme hoeveelheid data biedt nog veel meer mogelijkheden. Er staan dan ook veranderingen op stapel: er zal de komende tijd hard gewerkt worden om de schat aan informatie die besloten ligt in die 50.000 vergaderuren nog toegankelijker te maken. In ieder geval zullen de vergaderingen beter doorzoekbaar gemaakt worden op politieke inhoud en ook zal er een nieuwe lay-out het benaderen van de vergaderingen gemakkelijker maken. Wij zijn erg geïnteresseerd in de behoeften van de gebruikers van de site. Als u suggesties, vragen of opmerkingen voor de verbetering van Politiek Archief hebt, horen wij die dan ook graag! Mail ze naar secretariaat@politiekarchief.nl.