Politiek over nieuwe zorgtaken? Ja, zegt 83 procent!

Politiek over nieuwe zorgtaken? Ja, zegt 83 procent!

Raadsleden gingen tijdens het druk bezochte Raadsledencongres in Den Bosch vooral in gesprek met zichzelf. Raadslid Mark den Boer, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, trapte het congres af. Hij legde het raadsledencongres de stelling voor of er politiek moet worden bedreven over de nieuwe taken. Ja, antwoordde 83 procent.

Ruim 500 raadsleden uit het hele land kwamen op zaterdag 5 september bijeen in Den Bosch voor het transformatiecongres over het sociaal domein dat door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Griffiers en het ministerie van Binnenlandse Zaken werd georganiseerd.

De dag werd onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes afgetrapt door een keynote speech van Mark den Boer. Hij vertelde over de ervaringen bij zijn gemeente, Molenwaard, waar er een raadswerkgroep sociaal domein is waar raadsleden, wethouders en mensen uit de ambtelijke organisatie in plaatsnemen. Deze trekken samen op om op locatie in de dorpen in gesprek te gaan. Hierbij wordt geen politiek bedreven, maar vindt er juist uitwisseling plaats van kennis en wordt er informatie gedeeld. Dit in acht nemende werd de uitslag van de stelling waarmee Den Boer eindigde nog opvallender: 83% van de aanwezigen vond namelijk dat er wel politiek moet worden bedreven over de decentralisaties.

Democratie als sportschool

Na Den Boer volgde een speech van griffier Gert-Jan Fokkema die onder meer stelde dat de uitbreiding van de taak van de griffier in het ondersteunen van raadsleden richting de transformatie een uitdaging is. Na Fokkema eindigde burger Marije van den Berg met een prikkelende keynote speech. Zo maakte ze onder andere de vergelijking tussen de sportschool en de democratie, waarbij burgers iedere 4 jaar hun abonnement verlengen maar eigenlijk nooit komen. Ze riep daarom raden op om democratie te bevorderen in de wijken.

Workshops

Na het plenaire gedeelte volgden verschillende ronden met tientallen workshops. Zo waren er onder andere workshops over het aanzien van de raad en de ondersteuning na de transformatie, de kracht van lokale democratie, de andere rol van de raad, een gespreksessie met staatssecretaris Jetta Klijnsma, en nog vele andere workshops. Tussen de workshops was er tijd voor een korte lunchpauze, waarin het rapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ door de directeur van kennispartner Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Patrick van den Brink, werd aangeboden aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Na afloop van de workshops volgde nog een politiek café waar raadsleden onder het genot van een borrel de ervaringen van de dag met elkaar konden uitwisselen.