Politiek portret: Word zichtbaar voor burgers

Politiek portret: Word zichtbaar voor burgers

Notubiz biedt de tool ‘Politiek Portret’ aan. De kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft dit platform ontwikkeld om de transparantie van raadsleden te vergroten. Het is een nieuw medium voor het raadslid om te laten zien waar hij voor staat. Bovendien is het laagdrempelig en geschikt voor zowel raadsleden als burgers.

De zichtbaarheid op sociale media wordt steeds belangrijker. Burgers worden mondiger en willen zelf meebeslissen over hun wijk en leefomgeving. Om de burger te bereiken en diens politieke betrokkenheid te vergroten, is het van belang om als raadslid zichtbaar te zijn. Deze tool voorziet hierin, Notubiz heeft het platform ontwikkeld vanuit de behoefte van raadsleden.

Hoe werkt het?

Politiek Portret laat in eerste instantie de publieke informatie zien over het raadslid, zoals een foto, naam, contactgegevens en de politieke kleur. De tool kan daarnaast aangesloten worden op de huisstijl van de eigen gemeentewebsite. ‘De online tool ontleent de stemuitslagen van de raadsvergadering aan de besluitenlijst. Vervolgens voegt NotuBiz deze gegevens toe aan de politieke portretten van de raadleden. De stemmingen van de raad worden overzichtelijk getoond. Dit kost de griffie geen extra werk. Ook toont Politiek Portret het stemgedrag van raadsleden. Het individuele stemgedrag van het raadslid is duidelijk zichtbaar in een grafiek. Daarnaast is per stemming te zien hoe een raadslid gestemd heeft en of de motie is aangenomen of verworpen,’ aldus de toelichting van Notubiz dat ook kennispartner is van de Vereniging van Griffiers.  

Vijf voordelen

De tool kent een vijftal voordelen:

  • Transparantie. Politiek Portret is een antwoord op een belangrijke maatschappelijke wens.
  • Profilering. De lokale politicus toont zowel zijn raadswerk voor de gemeente als zijn specifieke betrokkenheid op lokale thema's.
  • Begrijpelijk voor burgers. Burgers begrijpen het raadswerk beter en leren de raadsleden bij naam kennen.
  • Tweerichtingverkeer. Interactie met de burger wordt veel laagdrempeliger; de tool is een bron van informatie voor raadsleden die graag weten wat er in de burger omgaat.
  • Snel en voordelig. Omdat het een online tool betreft, is Politiek Portret snel in gebruik te nemen en te implementeren tegen lage kosten.

Politiek Portret wordt al in veertig gemeenten gebruikt. Voor wie wil weten hoe de tool in deze gemeenten functioneert, kan mailen naar m.bakker@notubiz.nl