Politieke partijen belangrijk voor scouting nieuwe raadsleden

Politieke partijen belangrijk voor scouting nieuwe raadsleden

Politieke partijen hebben een essentiële rol bij het vinden van nieuwe talentvolle raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Om landelijke en lokale politieke partijen daarbij te helpen, organiseert Pro Demos met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers en het ministerie van Binnenlandse Zaken de bijeenkomsten ‘Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!’

Door uitbreiding van taken hebben gemeenten een steeds grotere verantwoordelijkheid. Dit stelt ook hoge eisen aan volksvertegenwoordigers. Een belangrijke taak van politieke partijen is het vinden van raadstalent, maar ook om huidige raadsleden te behouden. Van belang hierbij is te achterhalen hoe mensen enthousiast kunnen worden gemaakt om raadslid te blijven en te worden, welke rol de gemeente hierbij speelt en welke kennis en vaardigheden nodig zijn om als raadslid werkzaam te zijn. Dit soort vraagstukken zullen centraal staan tijdens de bijeenkomsten ‘Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!’.

Doel bijeenkomsten

Het doel van deze bijeenkomsten is om vanuit een gemeenschappelijke doelstelling, namelijk een sterke lokale democratie, te verkennen hoe het politieke bewustzijn van burgers vergroot kan worden en hoe mensen kunnen worden gemotiveerd om politiek actief te worden. Omdat politieke partijen begin volgend jaar gaan starten met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt  u de mogelijkheid geboden om ‘op tijd’ te verkennen hoe er vanuit verschillende rollen kan worden bijdragen aan sterke gemeenteraden.

Oss en Apeldoorn

In november en december worden er twee inhoudelijk vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst ‘Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!’ vindt plaats op vrijdagmiddag 25 november 2016 in het gemeentehuis van Oss. De tweede bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 2 december 2016 in het stadhuis van Apeldoorn 

Aanmelden

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor raadsleden, griffiers en griffiemedewerkers, burgemeesters, politieke partijen (verantwoordelijken voor scouting, opleiding e.d. en vertegenwoordigers van lokale afdelingen). U kunt zich via www.prodemos.nl/optijd aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten. Mocht u nog verdere vragen hebben, mailt u dan naar de projectleider, mevrouw Huri Sahin (h.sahin@prodemos.nl).