Politieke rol van het raadslid bepaalt positie gemeenteraad

Politieke rol van het raadslid bepaalt positie gemeenteraad

Hoe word je een goed raadslid? Niet door veel kennis te vergaren, maar vooral door als raadslid je politieke rol uit te oefenen, want dat is doorslaggevend voor de rol en positie die de gemeenteraad heeft. Een sterke raad heeft raadsleden die hun politieke rol en bijdragen alsmaar verbeteren.

Als raadslid moet je leren om politiek te bedrijven. Belangrijk daarbij is verschillen te laten zien en om besluiten te nemen over die verschillen, met respect voor minderheidsopvattingen. Die kunst gaat niet over professionaliseren, maar raadsleden moeten politiseren vinden Martin Schulz, Paul Frissen en Jorgen Schram verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Politieke rol

In een gemeenteraad die politiseert denken raadsleden voortdurend na over wat hun politieke rol en bijdrage is. Het raadslidmaatschap zit niet in extra professionele kennis, maar in politiek. In de raad gaat het niet om een afweging van kennis en feiten, maar om een strijd om verschil en voorkeuren.

Raadsleden die belangen van inwoners en achterban praktisch willen vertolken zijn niet beter of slechter dan raadsleden die op basis van ideologische opvattingen en visie op de samenleving het raadswerk vervullen. Het zijn raadsleden en de gemeenteraad die bepalen of het om de lange of korte termijn gaat en over de grote lijn of om details. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat politiek is.

5 principes van politiek

  • Politiek is bepalen wat politiek is 
  • Politiek kan alleen zichzelf begrenzen
  • (Democratische) politiek erkent het verschil tussen (groepen) mensen
  • (Democratische) politiek gaat over de minderheid
  • Politiek heeft alleen zin als ook de ander gelijk kan hebben

4 raadsstijlen

  • Een terughoudende raad
  • Een saamhorige raad
  • Een strijdlustige raad
  • Een reflexieve raad

Meer informatie

Gemeenteraden positioneren: Van professionaliseren naar politiseren

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen. De Wegwijzer 2022-2026 is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diverse andere partners en raadsleden hebben bijdragen geleverd. Het handboek is ook online beschikbaar