Positie raad verslechtert door Omgevingswet

Positie raad verslechtert door Omgevingswet

DEN  HAAG – De positie van de gemeenteraad verslechtert bij de invoering van de Omgevingswet. ‘De gemeenteraad krijgt minder te zeggen, want de raad krijgt in de nieuwe Omgevingswet alleen een adviesmogelijkheid door de mogelijkheid van het geven van een zienswijze. Dat is een verslechtering’, aldus Raadslid.Nu-bestuurslid Marian Pater.

De Omgevingswet zorgt voor een bundeling van meer dan twintig wetten waardoor de procedures op het terrein van de ruimtelijke inrichting aanzienlijk worden versneld. De Eerste Kamer bespreekt de nieuwe Omgevingswet dinsdag 30 mei. De positie van de gemeenteraad is minder goed verankerd dan in de huidige ruimtelijke ordeningswetgeving. “Zwakke raden lopen het risico dat ze niets te zeggen hebben’, aldus Pater, die raadslid is in de gemeente Zwijndrecht en tevens lid van de commissie Raadsleden & Griffiers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Burgemeester en wethouders
De nieuwe Omgevingswet delegeert taken aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens het bestuur van de VNG zullen burgemeesters en wethouders het wel uit hun hoofd laten om de gemeenteraad te passeren. Voor het bestuur van de VNG was dat aanleiding om de kritische opmerkingen uit de commissie Raadsleden & Griffiers niet over te nemen. Voor de zorgen in de commissie Raadsleden & Griffiers in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de positie van de gemeenteraad in de nieuwe omgevingswet, klik hier.

Raadslid.Nu heeft per brief de leden van de Eerste Kamer gevraagd om aandacht te geven aan het behoud van een sterke positie van de gemeenteraad als kaderstellend, volksvertegenwoordigend en controlerend orgaan onder de nieuwe Omgevingswet. Voor de brief klik hier

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 mei 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!