Positie raadsleden VNG-commissies versterkt

Positie raadsleden VNG-commissies versterkt

De ‘oude’ positie die raadsleden binnen de VNG hebben is door het instellen van een eigen overlegorgaan voor raadsleden en griffiers en de vorming van commissienetwerken versterkt.

Dat schrijft Douwe Oosterveen (Raadslid Gemeentebelangen De Wolden) in een terugblik op het werk van de commissie-Brok. Het Drentse raadslid was lid van deze commissie die de opdracht had de governance en de ledenbetrokkenheid van de VNG te versterken. 

Oosterveen wijst er op dat raadsleden nog steeds, net als wethouders, griffiers, burgemeesters en gemeentesecretarissen in alle commissies van de VNG worden benoemd. ‘Wat wel verandert is de selectieprocedure voor commissieleden. Na de raadsverkiezingen komen alle zetels in alle commissies en het bestuur, met uitzondering van de voorzitter en vicevoorzitter, vrij. Dit is nieuw. Voorheen bleven mensen vaak in een commissie zolang hun functie in het gemeentebestuur duurde. Nu moeten dus ook alle commissieleden opnieuw solliciteren”, aldus Oosterveen.

Geen pseudo-commissieleden

Behalve rechtstreeks door een lidmaatschap van een vakcommissie kunnen raadsleden ook actief worden in  nieuw te vormen commissienetwerken, ter ondersteuning van de commissies. "De deelnemers aan de commissienetwerken zijn geen “pseudo-commissieleden”,’ schrijft Oosterveen. Hij stelt dat deze commissienetwerken een uitstekende mogelijkheid voor raadsleden vormen om invloed op een commissie uit te oefenen. Deze commissienetwerken hebben diverse functies zoals raadpleging en het fungeren als kweekvijver voor onderhandelaars en ambassadeurs.

Zie voor de terugblik van Douwe Oosterveen: "Korte terugblik Cie Governance"