Praat over werkdruk

Praat over werkdruk

Ga met collega-raadsleden het gesprek aan over werkdruk. Alle raadsleden hebben last van werkdruk, maar er wordt weinig over gesproken. Maak keuzes en verdeel taken, want je hoeft niet alle onderwerpen op je te nemen.

Deze adviezen geeft Gerhard Brunsveld, bestuurs- en verenigingssecretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in een interview in Binnenlands Bestuur over hoe je werkdruk en overbelasting kan voorkomen.

‘Mensen gaan eraan onderdoor’

Raadsleden ervaren steeds meer werkdruk. “Het wordt steeds drukker voor de griffie en raad sinds vorig najaar. We merken dat mensen er langzaam aan onderdoor beginnen te gaan.” Dit signaal gaf een griffier onlangs tijdens een van de online bijeenkomsten over werkdruk. Hoe zorg je als raadslid dat je met alle toegenomen taken je raadwerk toch naar tevredenheid kunt blijven doen?

Tips

Hier zijn enkele adviezen uit deze en eerdere bijeenkomsten met raadsleden:

  • Bespreek binnen de gemeenteraad hoe je met elkaar wilt omgaan met werkdruk, want iedereen heeft er last van. Denk na over hoe je als raad de ondersteuning anders kunt organiseren, denk daarbij aan meer formatie voor de griffie of fractieondersteuning.
  • Zorg ook voor een goede verhouding privé-werk-raad. Verschillende gemeenteraden ondersteunden onlangs een pleidooi aan de minister voor modernisering van de verlofregelingen.
  • Alleen vergaderprocedures aanpassen zal de werkdruk niet verlichten, kijk ook naar de cultuur in de raad.
  • Zorg dat je plezier houdt in het raadswerk, kies drie onderwerpen waarop je je wilt profileren.
  • Je hoeft niet alles te doen. Stap 1 is dat je dat erkent en hulp van anderen vraagt. Vraag bijvoorbeeld commissieleden of partijgenoten je te helpen een dossier voor te bereiden. Of vraag de griffie om advies over hoe je onderwerpen efficiënt kunt aanpakken.
  • Maak keuzes: bedenk welke onderwerpen je zelf wilt doen en maak afspraken met partijen die op jouw lijn liggen over de onderwerpen die je aan hen wilt overlaten en zal steunen.

Bijeenkomsten voor griffiers

De Vereniging voor Raadsleden organiseert met de Vereniging van Ggriffiers online bijeenkomsten voor griffiers op 23 juni en 2 juli over hoe zij raadsleden kunnen ondersteunen om overbelasting te voorlopen. Zie hieronder voor meer informatie.

Meer informatie

- Artikel Binnenlands Bestuur Gemeenteraadsleen bespreken werkdruk nauwelijks.
- Artikel Werkdruk binnen de raad blijft een probleem.
- Artikel Lokale bestuursculturen, regionale verschillen.
- Artikel Moderniseer de verlofregeling voor raadsleden.
- Modules over werkdruk in de digitale leeromgeving.
- Online bijeenkomst werkdruk voor griffiers op woensdag 23 juni, 10 uur.
- Online bijeenkomst werkdruk voor griffiers op vrijdag 2 juli, 10 uur.