Praatplaten: handvatten voor inzicht in de jeugdzorg

Praatplaten: handvatten voor inzicht in de jeugdzorg

In 2015 is de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten gegaan. Het aantal wetten en regels dat van toepassing is op de jeugdzorg lijkt eindeloos. Zowel voor degene die er een beroep op doet als voor het raadslid dat de kaders stelt en controleert. Daarom heeft het NJi de praatplaten gemaakt: een overzicht van alle voorzieningen waar kinderen en gezinnen mee te maken kunnen krijgen en de wettelijke grondslag hiervan.

⇒ Bekijk de praatplaten

Marina is een alleenstaande moeder. Als nasleep van een vechtscheiding staan haar twee kinderen onder toezicht van een gecertificeerde instelling. Alida, 9 jaar oud, krijgt hulp bij leerproblemen vanwege ADHD. Sem, 6 jaar oud, krijgt ondersteuning van de jeugd-ggz omdat hij als gevolg van de scheiding last heeft van PTSS.

Het gezin van Marina is een van de voorbeelden aan de hand waarvan het Nederlands Jeugdinstituut op zogeheten ‘praatplaten’ laat zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. In het geval van Marina (gezin met meervoudige/complexe problematiek) moeten er 8 voorzieningen/hulpverleners in actie komen.

Behoefte aan inzicht

De praatplaten zijn gemaakt in samenwerking met al langer zittende raadsleden, wethouders, griffiers en beleidsmedewerkers Jeugd. Het NJi interviewde hen over de vraag aan welke kennis nieuwe raadleden en wethouders behoefte hebben als het gaat om de jeugdsector. Hieruit kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan meer zicht op voorzieningen en wetten waarmee kinderen en gezinnen in Nederland te maken kunnen krijgen. Die kennis is nodig om meer grip te krijgen op jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid. 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Het NJi is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden