Presidium met gezag: Almere laat zien hoe het kan

Presidium met gezag: Almere laat zien hoe het kan

Het presidium in de gemeenteraad van Almere werkt aan een raadscultuur die gekenmerkt wordt door “ruimte geven”: ruimte voor minderheden, ruimte bieden aan fracties om te experimenteren en ruimte op de agenda. Het gevolg: geen spreektijden en gelijke omvang van fractieondersteuning.

DEN HAAG –

 

In Almere treedt het presidium van de gemeenteraad op namens de raad. “Het gelukkige gevolg daarvan is dat het presidium een daadkrachtig opdrachtgever is”, schrijft raadsgriffier Jan Dirk Pruim in zijn essay “Leerzame ervaringen” over het project Raad 2020.

Doel van Raad 2020 in Almere is het realiseren van een toekomstbestendige gemeenteraad realiseren. Dat wil zeggen: raad en raadsleden beter in positie brengen. “Beter verbonden met de samenleving, beter verbonden met de regio, beter verbonden met inwoners en maatschappelijke partners die (mede) invulling geven aan publieke taken. Minder afhankelijk van de informatievoorziening vanuit het college en beter aangesloten op de kennis die steeds ruimer beschikbaar is binnen de stad, bij ketenpartners, in de regio en bij onderwijs- en kennisinstellingen”, beschrijft Pruim.

Presidium eigenaar van Raad 2020

Voor het slagen van een verandertraject zoals Raad 2020 dat in Almere ook is, is formeel eigenaarschap cruciaal. In Almere vervult het presidium uit de raad deze rol door als dagelijks bestuur van de raad op te treden. Het presidium in Almere is tevens agendacommissie en werkgeverscommissie. De voorzitter van het presidium is de plaatsvervangend raadsvoorzitter. De burgemeester is adviseur. En: in het Almeerse presidium zitten geen fractievoorzitters en evenmin zijn alle fracties vertegenwoordigd. “Het presidium telt vijf leden, momenteel drie van de coalitie en twee van de oppositie. De raad geeft het presidium ruimte waardoor het presidium vrij veel autonomie bezit. Het is geen miniatuurweergave van de (verdeeldheid in de) gemeenteraad, maar een zelfbewust en zelfstandig opererend gremium dat optreedt voor en namens de raad. Het presidium heeft mandaat en het heeft gezag’, schrijft Pruim.

Elke fractie twee betaalde assistenten

Het raadspresidium in Almere werkt aan een raadscultuur waarin ruimte wordt gegeven, bijvoorbeeld op de agenda. Dat betekent: in Almere werkt de raad zonder spreektijden. Iedere fractie heeft (recht op) twee betaalde fractieassistenten, ongeacht het aantal zetels. “Ruimte scheppen betekent dat in Almere niemand in principe de dupe mag worden van regels, structuren of werkwijzen”, aldus Pruim.

Het grote voordeel van de werkwijze in Almere: er is duidelijkheid en veiligheid voor de griffier. “Verantwoording afleggen wordt zodoende een gedeelde verantwoordelijkheid van griffier en presidium.”

Meer informatie

Wie meer wil lezen over de wijze waarop raad, presidium en griffie(r) in Almere uitvoering geven aan het realiseren van een toekomstbestendige gemeenteraad klik hier voor het essay ``Leerzame ervaringen''.

In samenwerking met de Vereniging van Griffiers organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een serie gesprekken over de rol en positie van het presidium bij het realiseren van democratische vernieuwingen in het lokale bestuur. Meer weten: mail naar info@raadsleden.nl.