Programma ALV en Seminar

ALGEMENE LEDENVERGADERING RAADSLID.NU

18.30 – 19.00 uur  ALV Raadslid.Nu (Huis van de Stad te Gouda)

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter;
  2. Terugblik op 2012 (jaarverslag secretaris);
  3. Financieel jaarverslag door de penningmeester;
  4. Verklaring kascommissie t.a.v. jaarstukken 2012;
  5. Blik op 2014 door voorzitter en aankondiging ALV 2013 op 24 november 2014;
  6. Rondvraag en sluiting. 

SEMINAR SAMENWERKING (raadszaal Gouda, Huis van de Stad)

19.00 uur – inloop met koffie in ontvangstruimte Huis van de Stad

19.30 uur – welkom door avondvoorzitter, Henk Bouwmans

welkom door gastheer gemeente Gouda

welkom door Peter Otten, voorzitter Raadslid.Nu

19.40 uur – Presentatie landelijke raadsleden enquête Raadslid.Nu over samenwerking

19.50 uur – Presentatie kwantitatief onderzoek OBMC

19.55 uur – Kort gesprek met voorzitter Peter Otten, Raadslid.Nu

20.05 uur  - Prof. Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur TU Twente

20.20 uur – pauze

20.35 uur – Duo-debatten met 7-stellingen over samenwerking en herindeling Op elke stelling zullen twee sprekers het debat met elkaar voeren;

Deelnemers aan dit debat bestaat uit 10-tal gemeenteraadsleden uit grote en kleine gemeenten en burgemeester Bas Eenhoorn en oud- burgemeester  Dick de Cloe (laatstelijk Bergen op Zoom);

Tevens ruimte voor de zaal om deel te nemen;

21.55 uur – Slot met Raadslid.Nu-voorzitter Peter Otten

22.00 uur – Afsluiting door avondvoorzitter; napraten met borrel.