Programma regiobijeenkomst Venlo 'Integriteit en belangenverstrengeling' en 'de andere rol van de raad'

DEN HAAG - Raadslid.Nu houdt op 1 oktober voor raadsleden –en griffiers uit de regio Venlo een regiobijeenkomst over twee thema’s: Integriteit & belangenverstrengeling’ en de ‘andere rol van de raad’.

In het geval van Integriteit & belangenverstrengeling, komen onder meer de volgende dillema’s aan de orde: welke mogelijke oplossingen zijn er voor raadsleden om kwesties van integriteit en belangenverstrengeling als raadslid te kunnen voorkomen?

Het tweede thema van de avond gaat over de veranderende rol van de raad. De klassieke rollen (volksvertegenwoordiging, kader stellen en controleren) volstaan niet meer door de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein en de roep om de burger meer zelf in actie te laten komen. Welk rol heeft de raad dan? 

De avond begint rond 19.00 uur en het programma is als volgt:

vanaf 19.00 uur – ontvangst

19.30 - opening door Wethouder Vera Tax (gemeente Venlo)

19.35 - welkomstwoord door Raadslid.Nu

19.40 - Integriteit & Belangenverstrengeling - presentatie door Titus Visser (Directeur Vertrouwenslijn)

20.00 - Pauze

20.15 - Workshop Andere rol raad in 3D - Jante Schmidt (Onderzoeker Universiteit voor Humanistiek)

21.00 - Workshop Integriteit & Belangenverstrengeling - Marc de Droog (Adviseur Integriteit BIOS)

21.45 - Afsluiting

22.00 - Napraten met borrel (tot 22.30 uur)

Tot dan!