Protocol voor calamiteiten moet bewegingsvrijheid raadsleden garanderen

Protocol voor calamiteiten moet bewegingsvrijheid raadsleden garanderen

DEN HAAG – Calamiteiten kunnen voorkomen worden door het instellen van een protocol, dan wel  gedragsvoorschriften voor raadsleden.  De Werkgroep Sociaal Domein in Goes vergadert binnenkort over deze adviezen, maar nu al staat vast dat de bewegingsvrijheid van raadsleden behouden moet blijven.

In Goes worden sociale vraagstukken behandeld binnen de Werkgroep Sociaal Domein. Hierin zijn per fractie twee raadsleden vertegenwoordigd. Ook de griffiers en portefeuillehouders vanuit het college zijn aangesloten bij de Werkgroep. Naar aanleiding van het onderzoek ‘Calamiteiten in het sociale domein’ wordt de omgang met calamiteiten in de eerstvolgende vergadering besproken. De Werkgroep neemt de Gedragscode raadslid&zorg uit Amstelveen mee in de bespreking. Wellicht wordt de Gedragscode Integriteit in Goes, net als in Amstelveen, ook uitgebreid.  Nadruk zal komen te liggen op het gedrag, niet op de kennis van raadsleden in de omgang met een calamiteit. Ook zal in de vergadering gesproken worden over het mogelijk opstellen van een protocol voor raadsleden. Nu als staat vast dat het protocol volgens de Werkgroep tot stand moet komen op basis van vrijwilligheid. ‘En het mag niet leiden tot een beperking van de politieke bewegingsvrijheid van de raadsleden in Goes’, aldus het rapport.

Aanbevelingen

Voor de gemeenteraad in Goes kunnen er nu al drie tips worden meegegeven:

-  Dubbelcheck je eerste reactie op datgene wat gebeurd is

-  Weet naar welke informatiebron en/of organisatie je kan doorverwijzen. Een optie is om raadsleden een verwijskaartje mee te geven, waar de desbetreffende instanties genoteerd staan.

-  Wees je bewust van de vindplaatsen van informatie. De informatievoorziening vanuit het college naar de raad kan beter, volgens de raadsgriffier.

Wie alle aanbevelingen en conclusies wil nagaan, kan het rapport ‘Calamiteiten in het sociale domein’ hier downloaden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 14 april 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu