Raad Almelo trekt lessen uit opstellen raadsprogramma

Raad Almelo trekt lessen uit opstellen raadsprogramma

De gefragmenteerde gemeenteraad in Almelo heeft na vier jaar ervaring met een raadsprogramma lessen getrokken om het beter te doen. In een nieuw raadsprogramma dienen meer concrete zaken te worden opgenomen. Er moet vaker kritisch worden geëvalueerd. En het raadsprogramma moet beter worden gekoppeld aan de financiële planning en controlecyclus.

De gemeenteraad van Almelo bestaat uit 14 fracties, waarvan 7 uit lokale en 7 uit landelijke partijen. Met deze versplintering in de raad kan het lastig zijn een traditioneel coalitieakkoord te vormen. Om een lange, lastige coalitievorming te voorkomen heeft de vorige raad in 2013 voorgesteld om na de verkiezingen met een raadsprogramma te starten. Dit is een van de succesvolle voorbeelden uit de onlangs verschenen bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ van de Raad voor Openbaar Bestuur.

Om het idee van een raadsprogramma te peilen zijn voor de verkiezingen van 2014 alle personen op de kieslijst uitgenodigd om te vragen of ze een raadsprogramma zien zitten. Na de verkiezingen zijn er een viertal bijeenkomsten georganiseerd, waarin fracties 5 thema’s uit hun verkiezingsprogramma mochten uitlichten die zij in het raadsprogramma zouden willen opnemen. In de vierde bijeenkomst is het raadsprogramma in een raadsvergadering geamendeerd vastgesteld.

Een betrokken samenleving

Het raadsprogramma is aan de hand van de input opgesteld door de Almelose griffier Corrie Steenbergen, in samenwerking met de ambtelijke organisatie. ‘’Een mooi neveneffect van het werken aan en met een raadsprogramma is dat dit heel goed past bij het werk van een raadslid; door de verbindende werking van het samenspel kon de raad in de nieuwe samenstelling meteen aan de slag en in debat over inhoudelijke zaken en over wat de raad verbindt met de Almelose samenleving,’’ aldus Steenbergen.

De samenleving kan volop betrokken worden bij de uitvoering van het raadsprogramma. Dit kan bijvoorbeeld door middel van politieke beraden of gerichte uitnodigingen aan burgers om mee te denken en te praten. Behalve dat inwoners naar het stadhuis komen, is het ook verstandig om als raad de samenleving in te gaan. Door scholen of debatwedstrijden te bezoeken kan er informatie worden opgehaald uit de samenleving.

Lessen Almelo voor een geslaagd raadsprogramma

Er zijn een drietal lessen opgesteld aan de hand van de ervaringen met het raadsprogramma in de afgelopen raadsperiode. Door middel van deze lessen kunnen eventuele onvolkomenheden uit het raadsprogramma van de afgelopen periode worden verholpen.

Meer concrete zaken opnemen in het raadsprogramma. De vagere onderdelen van het raadsprogramma kunnen in het uitvoeringsprogramma een andere uitleg krijgen dan de raad voor ogen had. Hierdoor is het niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

Een kritischer periodieke evaluatie van deze nieuwe aanpak.

Het raadsprogramma moet goed verbonden worden met de meerjarenbegroting en de Planning & Control-cyclus. Door dit te doen ontstaat er een verbinding tussen het raadsprogramma en de maatschappelijke effecten die je wilt bereiken en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn.

Afleveringenreeks nieuwe akkoorden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt aan de hand van de goede praktijkvoorbeelden van vernieuwende akkoorden in de bundel ‘’Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’’een reeks artikelen over hoe raadsfracties op een andere wijze tot coalitie- en samenwerkingsakkoorden kunnen komen. Dit bericht is het tweede artikel in de reeks. Het eerste bericht kunt u hier vinden: Nieuwe politiek vraagt om nieuwe akkoorden.