Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes

Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes

De gemeenteraad heeft een rol als werkgever van de griffie en griffier. Elke gemeenteraad heeft daarom een werkgeverscommissie die de rol van werkgever vervult. Raadslid.Nu vindt het belangrijk dat raadsleden hier bewust van zijn en heeft daarom een aantal korte filmpjes laten maken door kennispartner Petra Habets Advies & Ontwikkeling, waarin diverse raadsleden vertellen over hun werkgeverscommissie.

Raadsleden vertellen in de filmpjes over hun ervaringen met de rol als werkgever in de eigen gemeente. De filmpjes gaan onder meer over de werving van de griffier, de ondersteuning en samenstelling van de werkgeverscommissies, het informeren van de rest van de raad en de ontwikkeling van de griffier. De acht filmpjes over de diverse onderwerpen zijn via onderstaande links te bekijken: 

 

Werkgeversfunctie
Gemeenteraden vullen elk op eigen wijze de werkgeversfunctie in, maar besteden niet op specifieke wijze aandacht aan het werkgeverschap. Raadslid.Nu constateert dat de oorzaak hiervan ligt in het gebrek aan competenties en focus met betrekking tot de werkgeversfunctie.  Door middel van het beschikbaar stellen van visuele hulpmiddelen wil Raadslid.Nu de raad bewuster maken over de omgang met de werkgeversfunctie. Deze visuele hulpmiddelen in de vorm van filmpjes kunnen de raad de nodige duidelijkheid en ondersteuning bieden in hoe om te gaan met de werkgeversfunctie.

Effectief en efficiënt functioneren van de raad
De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Ten aanzien van de legitimatie van de lokale democratie is het evident om als raad sterk en krachtig te kunnen functioneren en een onderschatting van de werkgeversrol doet hieraan geen goed. De raad moet de ondersteunende rol van de griffie op een juiste manier waarderen  om als sterke raad te kunnen functioneren.

Werkgeverstool
Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu kunnen ook gebruik maken van de werkgeverstool van Raadslid.Nu via deze link . De werkgeverstool bestaat uit een trappenschema en vormt de basis voor de wijze waarop Raadslid.Nu raadsleden wil adviseren over de inrichting van de werkgeversrol in hun gemeenten.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 april 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!