Raad Beesel dwingt duidelijker begroting af

Raad Beesel dwingt duidelijker begroting af

Op verzoek van de gemeenteraad is door drie hervormingen de begroting van de gemeente Beesel duidelijker en eenvoudiger. De begroting bevat voortaan een overzicht van prioriteiten, effect en resultaat staan overzichtelijk bij elkaar en er wordt gewerkt met paragrafen.

Deze hervormingen werden noodzakelijk geacht omdat de hoofdlijnen en grote risico’s bij de oude programmabegroting in Beesel onvoldoende naar voren kwamen. Raadsleden pleitten voor minder tekst en meer grafische weergaves.  Er moest meer gestuurd worden op hoofdlijnen en ook de  SMART –geformuleerde doelstellingen verdienden meer aandacht. Tenslotte werden bestuursrapportages kritischer bekeken. 

De begroting is een middel voor de gemeenteraad om haar kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren. Met deze nieuwe opzet wordt de Raad hierin beter gefaciliteerd.

Voor wie meer weer lezen over de verbeterde begroting in Beesel, doet dat door hier te klikken.