Raad Best geeft burgers ruimte met buurtbudget

Raad Best geeft burgers ruimte met buurtbudget

De gemeente Best heeft enkele jaren geleden het buurtbudget ingevoerd. Vanuit de gedachte dat bewoners vaak ideeën hebben om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren, kan met het buurtbudget een financieel steuntje in de rug worden gegeven om die ideeën te realiseren. Van een mogelijke beperking van het budgetrecht van de raad is echter geen sprake, zo blijkt uit het onderzoek ‘Het budgetrecht van de raad intact’ dat door E&Y in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is uitgevoerd.

Voor de initiatieven wordt door de gemeente Best ieder jaar € 40.000,- euro gereserveerd aan buurtbudget. Inwoners kunnen het gehele jaar een aanvraag doen om eigen initiatieven te ontplooien, waarbij het buurtbudget tot 1 maart per wijk is bepaald op basis van het aantal inwoners. De gemeente neemt een besluit over de aanvragen en kent de bijbehorende bedragen toe vanuit het per wijk bepaalde budget. Vervolgens wordt het per wijk resterende bedrag samengevoegd tot één bedrag dat inwoners uit heel Best kunnen gebruiken. Na 1 maart beoordeelt de gemeente de aanvragen dan op volgorde van binnenkomst.

Spelregels

Het buurtbudget van de gemeente Best is gebonden aan een aantal spelregels. Ten eerste moet een idee bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Ten tweede moet de aanvrager een actieve rol vervullen in de uitvoering van het idee. Ook mag een idee niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente. Daarnaast moet een initiatiefnemer kunnen aantonen dat andere buurtbewoners het idee ondersteunen. Tot slot is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het organiseren van het onderhoud bij voorzieningen in de openbare ruimte.

Raadsleden over buurtbudget

Het buurtbudget wordt door de gemeenteraad als succesvol gezien. Het kan rekenen op een breed politiek draagvlak en de raad heeft besloten het budget voor 2016 met € 10.000,- te verhogen. De raad stelt daarmee een financieel kader en van een beperking van het budgetrecht lijkt dan ook geen sprake. Toch wordt wel opgemerkt dat in het begin zowel ambtenaren als buurtbewoners moesten wennen aan de nauwere samenwerking. Ook is het op dit moment nog steeds zoeken. Zo is het nog niet voor iedereen duidelijk waaraan het buurtbudget mag worden besteed en daarnaast is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van zaken in de publieke ruimte regelmatig onderwerp van gesprek.

Adviezen

De raadsleden uit Best hebben vanuit hun ervaringen een aantal aanbevelingen als het gaat om het buurtbudget:

  • Geef een eenmaal gekozen werkwijze de tijd om te ontwikkelen. Signaleer wel ontstane knelpunten en neem deze weg.
  • Durf los te laten.
  • Richt de uitvoering van de initiatieven niet te bureaucratisch in. Het vooraf verantwoording afleggen over de plannen en kosten dient op proportionele wijze te gebeuren.
  • Steek regelmatig de peilstok in de samenleving en bezoek initiatieven die via het buurtbudget tot stand zijn gekomen.
  • Waarborg voldoende publiciteit en maak inwoners bewust van de mogelijkheden een aanvraag te doen en stimuleer meedoen.

Eerder verschenen in deze serie

Aflevering 1: Burgerparticipatie heeft geen negatief effect op budgettaire rol gemeenteraad.
Aflevering 2: Raad betrekt burgers bij bezuinigingen
Het complete rapport ‘Het budgetrecht van de raad intact’ met meer informatie over het buurtbudget is hier te lezen.